Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Sosiaaliasiamies

Vuoden 2001 alussa astui voimaan laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Tämän lain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä, asiakkaan oikeutta hyvään sosiaalihuoltoon sekä asiakkaan ja työntekijöiden sitoutumista yhteisesti sovittuihin asioihin.

Sosiaaliasiamies

 • on neuvoa-antava asiamies
 • ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia
 • on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana
 • toimii henkilöstön ja asiakkaan sovittelijana
 • tiedottaa ja on yhteistyössä yksittäisten asiakkaiden lisäksi myös eri viranomaistahoihin,  asiakasjärjestöihin ja palvelun tuottajiin päin
 • voi epäkohtia ja puutteita havaitessaan saattaa asian suoraan aluehallintovirastoon tai perusturva- tai sosiaalilautakunnan tietoisuuteen toimenpiteitä varten
 • pitää asiakasrekisteriä, johon muilla viranomaisilla ei ole pääsyä ja johon talletetaan henkilötietoja  vain silloin, kun asian hoitaminen sitä edellyttää.

Sosiaaliasiamieheen voi ottaa yhteyttä sosiaalihuollon palveluita koskevissa seuraavissa kysymyksissä. Tämä koskee sekä julkisia että yksityisiä palvelun tuottajia:

 • yleinen sosiaalityö
 • omaishoito
 • toimeentulotuki
 • lastensuojelu
 • kasvatus- ja perheneuvonta
 • vanhusten laitos- ja avohuolto
 • varhaiskasvatus
 • isyysasiat
 • kehitysvammaisten huolto
 • elatusturva
 • päihdehuolto
 • lapsen huolto- ja tapaamisoikeus
 • vammaispalvelu

Sosiaaliasiamiehen puhelin- ja vastaanottoajat

Siilinjärven sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut tuottaa Kuopion kaupunki. Siilinjärven sosiaaliasiamiehenä toimii Antero Nissinen.

Sosiaaliasiamies on tavattavissa maanantaista torstaihin kello 9.00 – 11.30, puhelinnumero 044 718 3308, sähköpostiosoite sosiaaliasiamies@kuopio.fi. Käyntiosoite on Tulliportinkatu 31, 70101 Kuopio.

Henkilökohtaiset tapaamiset ovat järjestettävissä tarvittaessa.

 

Sosiaalihuollon_asiakkaan_asemasta_ja_oikeuksista_annetun_lain_mukainen_muistutus

Varhaiskasvatuslain mukainen muistutuslomake