Takaisin etusivulle

Etävastaanotto

Etävastaanotto on verkossa tapahtuva vastaanotto, jossa ammattilainen ja asiakas kohtaavat videoyhteyden välityksellä. Etävastaanottokäynnit soveltuvat voinnin seurantaan, kontrollikäynneille ja tilanteisiin, missä ei tarvita fyysistä tutkimista.

Jos sinua hoitavassa/palvelevassa yksikössä on etävastaanotto käytössä, saat siitä tietoa hoitoa toteuttavasta yksiköstä. Tässä vaiheessa etävastaanottoja voidaan toteuttaa mm. seuraavissa toiminnoissa: lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotot, fysioterapeutin, puheterapeutin ja toimintaterapeutin vastaanotot, perheneuvolan vastaanotot, psykologien tai psykiatristen sairaanhoitajien vastaanotot sekä sosiaalihuollon palvelut, kuten lapsiperheiden sosiaalipalvelut, aikuissosiaalityö, vammaispalvelut ja perheoikeudelliset palvelut.

Etävastaanoton toteutuksesta sovitaan puhelimitse tai vastaanottokäynnin yhteydessä. Etävastaanottopalvelu toteutetaan Video Visit palvelussa ja tiedot ovat siellä suojattuja.

Mitä laitevaatimuksia etävastaanotolle edellytetään?

Varmista etukäteen, että sinulla on sovittuna etävastaanottoaikana käytössäsi tietokone, tablettitietokone tai älypuhelin. Varmista, että laitteessa on toimiva kaiutinmikrofoni, kamera sekä internet-yhteys. Jos käytät kuulokkeita, varmista kuulokkeiden toimivuus. Etävastaanoton aikana on suositeltavaa olla rauhallisessa ympäristössä, jossa yksityisyytesi on turvattu.

Etävastaanoton toteutuksessa laitteisiin ja tietokoneen internet selaimeen liittyy seuraavia suosituksia.

  • Windows tietokone yhteyttä käytettäessä suositellaan käyttämään Google Chrome tai Modzilla Firefox internet selainten uusinta versiota.
  • Internet Explorer tai Microsoft Edge selainta käytettäessä tulee laitteeseen asentaa Istekki Meet -sovellusohjelma.
  • Mac-tietokone yhteyttä käytettäessä suositellaan Google Chrome tai Safari selaimen käyttämistä.
  • Tablettitietokonetta tai älypuhelinta käytettäessä tulee hakea Play-kaupasta ja asentaa erillinen Istekki Meet sovellusohjelma Android laitteeseen  (mm Samsung, Huawei, Honor) ja iOS laitteeseen (iPhone, iPad).

Mitä on hyvä huomioida toteutuksessa?

Etävastaanottokäynti on luottamuksellista hoitoa ja verrattavissa perinteisesti toteutettuun vastaanottokäyntiin. Huomio seuraavat asiat turvallisen etävastaanoton toteutumiseksi:

  • Varmista, että kuvallinen henkilöllisyystodistuksesi on lähettyvillä. Henkilöllisyytesi varmistetaan etävastaanoton aluksi.
  • Etävastaanottotilan tulee olla rauhallinen.
  • Etävastaanottotapahtumassa voi olla mukana myös muita läheisiäsi, sovi tästä etukäteen ammattihenkilön kanssa, kun teette etävastaanoton aikavarausta.
  • Etävastaanottotapahtuman sisällön mahdollinen tallentaminen tulee sopia jokaisen etävastaanottotapahtuman aluksi.

Sovi ammattihenkilön kanssa, miten osa hoidostasi/palvelustasi toteutetaan videovälitteisesti ja mitä hyötyjä siitä on. Sopimuksesta tehdään kirjaus sähköiseen potilas-/asiakastietojärjestelmään. Etävastaanotto sovitaan ennakkoon kuten perinteiset vastaanotto-/asiakaskäynnit.

Miten toimitaan, jos sovittu videoneuvotteluyhteys ei toimi?

Jos videoneuvotteluyhteys ei jostain syystä onnistu, esim. kuva ja ääni eivät välity, hoitava henkilö on yhteydessä sinuun puhelimitse. Joskus toimivan yhteyden saamiseksi tarvitaan yhteyden katkaiseminen ja etävastaanotolle uudelleen liittyminen.

 Tutustu ohjeisiin etävastaanotolle liittymiseen

 

Video Visitin tietosuojaselosteesta löydät tietoa Video Visitin henkilötietojen käsittelystä.

Siilinjärven Sosiaali- ja terveyspalvelujen tietosuojaselosteesta löydät tietoa potilas-/asiakastietojen käsittelystä.