Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle

eTerveyspalvelut

eTerveyspalvelut on Siilinjärven Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjoama sähköisen asioinnin kokonaisuus. eTerveyspalveluun kuuluvat ajanvaraus-, tekstiviesti-, viesti- ja lomakepalvelu.

Ajanvarauspalvelussa voit tarkastella omia ajanvarauksia, varata, siirtää tai perua ajan.

Ajanvaraus vaatii erillisen Suomi.fi tunnistautumisen asiointipalveluun, jossa voi valita haluamansa ajan tarvitsemalleen vastaanotolle. Linkki ajanvarauksen sivulle löytyy Asioi verkossa sivulta.

eTerveyspalvelut ovat maksuttomia ja viestitys tapahtuu suojatussa, tietoturvallisessa yhteydessä Sinun ja terveydenhuollon välillä.

Myöhemmin syksyn aikana otamme muita sähköisiä palveluja käyttöön. Näiden palveluiden käyttöönoton etenemisestä kerromme lisää näillä sivuilla lähiaikoina.

24h yhteydenotto terveyskeskukseen

Valtuutuspalvelu

Siilinjärven kunta on ottanut käyttöön terveydenhuollon sähköisissä asiointipalveluissa yksityishenkilöiden suomi.fi-valtuutuspalvelun. Muutos koskee kaikkea asiointia Asioi verkossa -sivustolla, ja suomi.fi-valtuutuspalvelu täydentää jo olemassa olevaa sähköisen asioinnin puolesta asiointia. Muutos ei koske laboratorion ajanvarausta.

Suomi.fi-valtuutuspalvelussa henkilöllä on mahdollisuus antaa toisille henkilöille valtuuksia asioida puolestaan terveydenhuollon sähköisissä palveluissa. Palveluun kirjaudutaan Siilinjärven kunnan terveyspalveluista vahvan tunnistautumisen kautta käyttäen joko pankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai sähköistä henkilökorttia. Palvelussa henkilö voi myös pyytää toiselta henkilöltä valtuutusta asioida terveydenhuollon sähköisissä palveluissa sekä peruuttaa jo olemassa olevia antamiaan valtuuksia.

Lapsen virallisella huoltajalla on mahdollisuus käyttää Siilinjärven Sosiaali- ja terveyspalvelujen sähköistä asiointipalvelua lapsensa puolesta.  Suomi.fi-valtuutuspalvelu helpottaa ja nopeuttaa puolesta asiointia alle 12 vuotiaiden lasten osalta. Vahvan tunnistautumisen jälkeen huoltaja valitsee palvelussa lapsen, jonka puolesta haluaa asioida ja täyttää verkkoasioinnin suostumuslomakkeen lapsen osalta aina 12 ikävuoteen saakka. Tämän jälkeen asiointiin on oltava lapsen antama suostumus.

Lapsen puolesta asioinnin voi tehdä myös paperisella suostumuslomakkeella, mikä kirjataan Siilinjärven sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmään. Suostumuslomakkeet löytyvät Lomakepalvelusta. Lisäksi virallisen huoltajan  tulee tehdä oma henkilökohtainen sähköisen asioinnin suostumus, ennen sähköisen asiointipalvelun käyttöä. Suostumuksen voi tehdä Siilinjärven kunnan www-sivun kautta Asioi verkossa tai terveydenhuollon yksikössä. Puolesta asioinnin kirjallinen suostumus palautetaan henkilökohtaisesti Siilinjärven kunnan terveydenhuollon toimintayksikköön. Samalla lomakkeella voi valtuuttaa molemmat huoltajat.

Puolesta asioivan huoltajan nimi ja henkilötunnus kirjataan lapsen potilastietoihin osaksi Siilinjärven kunnan potilasrekisteriä. Huoltaja hoitaa puolesta asiointia henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillaan. Puolesta asioivan henkilön yhteystiedot on pidettävä ajan tasalla ja ilmoitettava viipymättä huoltajuuden päättymisestä terveydenhuoltoon.
Palvelu on voimassa valtuutuksen kirjaamisen jälkeen, edellyttäen että huoltaja tai huoltajat ovat tehneet henkilökohtaisen sähköisen asioinnin suostumuksen Asioi verkossa ( eTerveyspalveluissa ).
Sähköistä asiointia ei ole tarkoitettu kiireellisten asioiden hoitoon. Henkilötiedot saadaan Digi- ja väestötietoviraston väestörekisteristä ja kansallisesta valtuusrekisteristä. Mikäli Siilinjärven kunta havaitsee puolesta asioinnissa väärinkäytöksiä, oikeudet käyttää palvelua voidaan evätä välittömästi.