Takaisin etusivulle

Hallinto ja kehittämistoiminta

Siilinjärvellä sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelualue muodostuu kolmesta tulosalueesta:

hoiva- ja vanhuspalvelut

Hoiva- ja vanhuspalvelut muodostuvat tuki- ja ohjauspalveluista, kotihoidosta, päivätoiminnasta sekä asumispalveluista. Lisäksi hoiva- ja vanhuspalveluiden alueella ovat omaishoidontuki ja sosiaalihuoltolain mukaiset pitkäaikaiset asumispalveluiden ostopalvelusijoitukset

sosiaali- ja perhepalvelut

Sosiaali- ja perhepalveluiden tulosalue muodostuu kolmesta tulosyksiköstä, jotka ovat hyvinvointineuvola, lastensuojelupalvelut ja sosiaali- ja vammaispalvelut. Lisäksi tulosalueella toimii Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikkö, joka tuottaa palveluja Siilinjärven lisäksi kolmelletoista kunnalle.

terveyspalvelut

Terveyspalvelut tuottaa tai hankkii Siilinjärven kunnan asukkaille kaikki muut sairaanhoidolliset palvelut paitsi kotisairaanhoitoa, joka toteutetaan osana vanhuspalvelujen kotihoitoa.
Tulosalue muodostuu kuudesta tulosyksiköstä: Omalääkärien ja –hoitajien vastaanottopalvelut, sairaalapalvelut, suun terveydenhuollon palvelut, kuntoutuspalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä työterveyshuoltopalvelut.