Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Hallinto ja kehittämistoiminta

Siilinjärvellä sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelualue muodostuu kolmesta tulosalueesta.

Hoiva- ja vanhuspalvelut

Hoiva- ja vanhuspalvelut muodostuvat tuki- ja ohjauspalveluista, kotihoidosta, päivätoiminnasta sekä asumispalveluista. Lisäksi hoiva- ja vanhuspalveluiden alueella ovat omaishoidontuki ja sosiaalihuoltolain mukaiset pitkäaikaiset asumispalveluiden ostopalvelusijoitukset.

Sosiaali- ja perhepalvelut

Sosiaali- ja perhepalveluiden tulosalue muodostuu kolmesta tulosyksiköstä, jotka ovat hyvinvointineuvola, lastensuojelupalvelut ja sosiaali- ja vammaispalvelut. Lisäksi tulosalueella toimii Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikkö, joka tuottaa palveluja Siilinjärven lisäksi kolmelletoista kunnalle.

Terveyspalvelut

Terveyspalvelut tuottaa tai hankkii Siilinjärven kunnan asukkaille kaikki muut sairaanhoidolliset palvelut paitsi kotisairaanhoitoa, joka toteutetaan osana vanhuspalvelujen kotihoitoa.
Tulosalue muodostuu kuudesta tulosyksiköstä: Omalääkärien ja -hoitajien vastaanottopalvelut, sairaalapalvelut, suun terveydenhuollon palvelut, kuntoutuspalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä työterveyshuoltopalvelut.

 

Sote-uudistuksesta

Siilinjärven kunta on osa tulevaisuuden sotea ja valtakunnallisen sote-uudistuksen hankkeet ovat käynnistyneet maakunnassamme POSOTE20-hankkeen vetämänä.

Pohjois-Savossa on meneillään kaksi sosiaali- ja terveydenhuollon laajaa kehittämishanketta: sote-rakenneuudistus ja tulevaisuuden sotekeskus-ohjelma. Ne muodostavat hallinnollisen kokonaisuuden, POSOTE20-hankkeen, joka koordinoi kehittämishankkeita sekä sote-uudistuksen vapaaehtoista alueellista valmistelua. Hankkeita rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö. Alueen suunniteltuja kehittämistoimenpiteitä toteuttavat muun muassa alueen kunnat ja kuntayhtymät sekä sairaanhoitopiiri.

Siilinjärven kunnassa työstetään Ennaltaehkäisyn työpakettia.

Lisätietoa verkossa

Lisätietoja kehittämishankkeiden edistymisestä alueellamme löydät hankkeen verkkosivuilta osoitteesta www.posote20.fi, jonne on koottu perustietoa sekä alueen asukkaille että mukana oleville kehittäjätahoille. Valtakunnallisesta sote-uudistuksesta löydät lisätietoa osoitteesta www.soteuudistus.fi ja tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmasta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) verkkosivuilta.