Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle
Kuvassa keskellä kahden ihmisen kädet pitävät toisiaan käsistä.

Ikäihmisten asumisen kehittäminen Siilinjärven kunnassa

Ikäihmisten asumisen kehittäminen siilinjärven kunnassa -hankkeen logot (hankelogo, Siilinjärven logo ja ympäristöministeriön logo)

 


Ikäihmisten asumisen kehittäminen Siilinjärven kunnassa -hanke
on alkanut 1.9.2021. Hanke on saanut rahoituksen Ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmasta. Hankeaika on 1.9.2021-30.8.2022.

Hankkeessa on tavoitteena luoda uusi ikääntyneiden asumismuoto, jossa yhteisöllisyys ja palveluiden saatavuus korostuvat ikäihmisten palvelutarpeen kasvaessa. Tarkoituksena on tarjota asumismuoto, joka palvelee loppuelämän kotina, vaikka palveluntarve kasvaisi. Samaa mallia voidaan hyödyntää myöhemmin muissakin kunnan ikäasumiseen liittyvissä ratkaisuissa. Yhteistyötä saadaan rakennettua ympäristökuntien kanssa vuoropuheluna erilaisten ratkaisujen tiimoilta. Samalla tavoitteena on aktivoida Siilinjärvellä järjestöjä ja yksityisiä toimijoita yhteistyöhön ikäihmisten asumisen parantamiseksi.

Samalla kehitetään myös kotiin tuotavia palveluita niille iäkkäille, joiden palveluiden tarve on vielä pieni, mutta jotka voisivat hyötyä esimerkiksi erilaisista teknologian tuomista ratkaisuista.

Toinen hankkeen tavoite on luoda työkalu, jolla ennakoidaan kunnan varautumista ikääntyneiden asumisen tarpeen kasvamiseen väestön ikääntyessä kartoittamalla ikääntyvien määrä ja sen kehittyminen palvelutarpeen näkökulmasta tarkastellen.

 

Asumiskysely

Ikäihmisten asumisen kehittäminen Siilinjärven kunnassa -hanke toteutti Syksyllä 2021 asumiskyselyn ikääntyneille Siilinjärven kuntalaisille.

Asumiskyselyn tulokset:
Tekstiversio tuloksista
Infograafi

Yhteystiedot

Aatu Saali
Hankekoordinaattori
044 740 1599
aatu.saali@siilinjarvi.fi

Annikki Venetvaara   
Hankekoordinaattori 
044 740 1650
annikki.venetvaara@siilinjarvi.fi