Takaisin etusivulle

Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Sosiaali- ja terveyspalveluiden alueelle tehtäviin opinnäytetöihin tarvitaan tutkimuslupa, jonka myöntää kyseisen tulosalueen johtaja. Tutkimuksen koskiessa koko palvelualuetta on tutkimusluvan myöntäjänä sosiaali- ja terveysjohtaja.

Tutkimuslupa haetaan oppilaitoksen omalla hakulomakkeella ja siihen tulee liittää hyväksytty tutkimussuunnitelma.

Tutkimusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että luvan hakija on ollut yhteydessä siihen yksikköön, johon tutkimus kohdistuu ja tutkimuksen toteuttamisesta on sovittu yksikön yhteyshenkilön kanssa. Yhteyshenkilön tiedot merkitään lupahakemukseen.

Tutkimuslupa liitteineen tulee lähettää sosiaali- ja terveyspalveluiden toimistosihteerille osoitteeseen:

pirkko.martikainen@siilinjarvi.fi