Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Sosiaali- ja terveyspalveluiden alueelle tehtäviin opinnäytetöihin tarvitaan tutkimuslupa, jonka myöntää kyseisen tulosalueen johtaja. Terveyspalveluiden osalta tutkimusluvan myöntää johtava lääkäri Katri Hollmèn, sosiaali- ja perhepalveluiden osalta sosiaali- ja perhepalvelujohtaja Minna Pitkänen ja hoiva- ja vanhuspalveluiden osalta hoiva- ja vanhuspalvelujohtaja Marja Kavilo. Tutkimuksen koskiessa koko palvelualuetta on tutkimusluvan myöntäjänä on sosiaali- ja terveysjohtaja Kati Kantanen.

Tutkimuslupaa haetaan oppilaitoksen omalla hakulomakkeella ja siihen tulee liittää hyväksytty tutkimussuunnitelma.

Tutkimusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että luvan hakija on ollut yhteydessä siihen yksikköön, johon tutkimus kohdistuu ja tutkimuksen toteuttamisesta on sovittu yksikön yhteyshenkilön kanssa. Yhteyshenkilön tiedot merkitään lupahakemukseen.

Tutkimuslupa liitteineen tulee lähettää kunnan kirjaamoon osoitteella;  kirjaamo@siilinjarvi.fi
tai postin kautta osoitteella Siilinjärven kunta sosiaali- ja terveyspalvelut, hallinto PL 5, 71801 Siilinjärvi.