Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle

Ikäihmisten palvelut

Hoiva- ja vanhuspalveluiden toiminnan lähtökohtana on tarjota ikääntyvälle väestölle lakiin pohjautuvat ja kunnan päättämät palvelut, joita annetaan laadittujen kriteerien perusteella silloin, kun fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen tilanne vaatii. Palveluilla turvataan ikääntyvälle väestölle heidän tarvitsemansa hoiva ja hoito, tuetaan ikääntyvien kuntalaisten oikeutta hyvään elämään ja huolehditaan heidän toimintakykynsä ylläpitämisestä.

Tutustu esitteeseemme

Ilmoitus iäkkään henkilön palveluntarpeesta

Milloin ilmoitus tehdään?

Ilmoitus tehdään, kun herää huoli sosiaali- tai terveydenhuollon tarpeessa olevasta iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan.

Ilmoituksen tarkoituksena on varmistaa, että iäkäs henkilö saa tarvitsemansa huolenpidon silloinkin, kun hän ei sitä itse osaa, ymmärrä tai kykene pyytämään.

Kuka tekee ilmoituksen?

Ilmoituksen iäkkään henkilön palvelutarpeesta voi tehdä joko yksityishenkilö tai viranomainen.

Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 25§ (ns. vanhuspalvelulaki) ja sosiaalihuoltolaissa 35§ on erityinen ilmoitusvelvollisuus seuraavilla viranomaisilla: sosiaali- ja terveydenhuollon, alueen pelastustoimen, hätäkeskuksen, poliisin, liikuntatoimen, opetustoimen, lasten päivähoidon, Kelan, työ- ja elinkeinoviranomaisen, Tullin, ulosottoviranomaisen ja Rikosseuraamuslaitoksen palveluksessa olevalla.

Lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilön on vanhuspalvelulain 25 § mukaan ilmoitettava hyvissä ajoin sosiaalihuollon vastaavalle viranomaiselle, kun iäkäs henkilö on kotiutumassa terveydenhuollon laitoshoidosta, jotta tämä saa riittävät, turvalliset ja kuntoutumistaan edistävät palvelut kotiutumisen jälkeen.

Mihin otan yhteyttä?

Ilmoitukset tehdään asiakasohjaukseen tai Ilmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta lomakkeella.

Voit ottaa myös yhteyttä asiakasohjaukseen puhelinneuvontaan 9:00-11:00 neuvontanumeroon 044 740 1848.

Puhelinneuvontaa ja e-Chat palvelua siilinjärveläisille ikäihmisille

Sosiaalipäivystys

Kiireellisissä asioissa otetaan yhteyttä Pohjois-Savon sosiaalipäivystykseen 044 7183930 (ei tekstiviestejä) joka toimii ympäri vuorokauden. Kiireellisiä asioita ovat esimerkiksi kriisi- ja sosiaaliset hätätilanteet, joissa tarvitaan kiireellisesti hoivaa, turvaa ja apua.

Kiireellistä apua vaativissa tilanteessa soita hätäkeskuksen numeron 112.

Terveydenhuollon ammattihenkilö ilmoittaa laitoksesta kotiutuvasta alueellisiin asiakasohjaustiimeihin, jos iäkkään henkilön arvioidaan tarvitsevan palveluita, esimerkiksi kotihoitoa.