Takaisin etusivulle

Asiakasohjaus

Asiakasohjaus tukee ikäihmisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä, joilla edistetään ikäihmisten kotona asumista. Asiakasohjausta ja neuvontaa annetaan puhelimessa ja kotikäynneillä. Asiakasohjaus ohjaa ja neuvoo kotona asumista tukevista palveluista sekä etuisuuksista ja auttaa erilaisten hakemusten täyttämisessä.

Kotiin tehtävällä palvelutarpeenarviointikäynnillä kartoitetaan ja arvioidaan asiakkaan tarvitsema tuen tarve yhdessä asiakkaan kanssa huomioiden asiakkaan ja läheisverkoston omat voimavarat arjessa, sekä laaditaan yksilöllinen asiakassuunnitelma.

Ikäihmisten asiakasohjaus myöntää kuntalaisille kotihoitoa, ateriapalveluita, turvapalveluita, kuljetuspalvelua, lyhytaikaishoitoa, hoiva-asumista, kuntouttavaa päivätoimintaa ja omaishoidon tukea. Palvelun tarve voi olla tilapäistä tai pitkäaikaista. Palvelua voidaan myöntää kunnallisena, palvelusetelillä tai asiakas voi valita yksityisen palveluntuottajan. 

Yhteystiedot

ETELÄINEN ALUEJälä, Jännevirta, Kasurila, Kasurilanmäki, Kehvo, Keskusta, Toivala, Viinamäki, Vuorela, Räimä

palveluohjaaja
044 740 2849

Pääkkönen Anu, palveluohjaaja
044 740 1694

 

POHJOINEN ALUEAhmo, Hamula, Kirkonmäki, Koivusaari ,Kumpunen, Kuuslahti, Leppäkaarre, Pöljä, Räisälä, Siilinpää, Vesijärvi, Väänälänranta

Asikainen Mirja, palveluohjaaja
044 740 1633

Essi Hujanen, palveluohjaaja
044 740 1646

 

Mehtonen Anu, osastonhoitaja
044 740 2831