Takaisin etusivulle

Asiakasohjaus

Asiakasohjaus tukee ikäihmisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä, joilla edistetään ikäihmisten kotona asumista.  Asiakasohjaus ohjaa ja neuvoo kotona asumista tukevista palveluista sekä etuisuuksista ja auttaa erilaisten hakemusten täyttämisessä. Ikäihmisten asiakasohjaus myöntää kuntalaisille kotihoitoa, ateriapalveluita, turvapalveluita, kuljetuspalvelua, lyhytaikaishoitoa, hoiva-asumista, kuntouttavaa päivätoimintaa ja omaishoidon tukea.

Palvelutarpeen arviointi

Asiakasohjausta ja neuvontaa annetaan puhelimessa ja kotikäynneillä. Asiakkaan luokse tehdään kotikäynti,  jossa kartoitetaan ja arvioidaan tuen tarve. Käynnillä kartoitetaan asiakkaan ja läheisverkoston omia voimavaroja arjessa, sekä  laaditaan yksilöllinen asiakassuunnitelma. Palvelun tarve voi olla tilapäistä tai pitkäaikaista. Palvelua voidaan myöntää kunnallisena, palvelusetelillä tai asiakas voi valita yksityisen palveluntuottajan.

Yhteystiedot

ETELÄINEN ALUEJälä, Jännevirta, Kasurila, Kasurilanmäki, Kehvo, Keskusta, Toivala, Viinamäki, Vuorela, Räimä

Mielonen Laura, palveluohjaaja
044 740 2849

Pääkkönen Anu, palveluohjaaja
044 740 1694

 

POHJOINEN ALUEAhmo, Hamula, Kirkonmäki, Koivusaari ,Kumpunen, Kuuslahti, Leppäkaarre, Pöljä, Räisälä, Siilinpää, Vesijärvi, Väänälänranta

Asikainen Mirja, palveluohjaaja
044 740 1633

Tuovinen Ann-Maria
044 740 1646

 

Mehtonen Anu, osastonhoitaja

044 740 2831

etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi