Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Palvelutarpeenarviointi

Kotiin tehtävällä palvelutarpeenarviointikäynnillä kartoitetaan ja arvioidaan asiakkaan tarvitsema tuen tarve yhdessä asiakkaan kanssa huomioiden asiakkaan ja läheisverkoston omat voimavarat arjessa, sekä laaditaan yksilöllinen asiakassuunnitelma.

Ikäihmisten asiakasohjaus myöntää kuntalaisille kotihoitoa, ateriapalveluita, turvapalveluita, kuljetuspalvelua, lyhytaikaishoitoa, hoiva-asumista, kuntouttavaa päivätoimintaa ja omaishoidon tukea. Palvelun tarve voi olla tilapäistä tai pitkäaikaista. Palvelua voidaan myöntää kunnallisena, palvelusetelillä tai asiakas voi valita yksityisen palveluntuottajan.

 

Yhteystiedot

ETELÄINEN ALUE: Jälä, Jännevirta, Kasurila, Kasurilanmäki, Kehvo, Keskusta, Toivala, Viinamäki, Vuorela, Räimä

Hartikainen Henna, vs. palveluohjaaja
044 740 1694

Koskinen Minna, vs. palveluohjaaja
044 740 2849

POHJOINEN ALUE: Ahmo, Asematie, Hamula, Kirkonmäki, Koivusaari , Kotipolku, Kumpunen, Kuuslahti, Leppäkaarre, Pöljä, Räisälä, Siilinpää, Vesijärvi, Väänälänranta

Hujanen Essi, palveluohjaaja
044 740 1646

Räsänen Mari, palveluohjaaja
044 740 1704

Pirskanen Jaana, vs. palveluohjaaja
044 740 1633

 

Venetvaara Annikki, hankekoordinaattori/lähiesimies
044 740 1650
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi

 

Ilmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta

Palveluhakemus, hoiva- ja vanhuspalvelut

Asiakasmaksut 1.1.2022 alkaen