Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Rintamaveteraanit ja sotainvalidit

 

Palveluohjaajat ovat aktiivisesti yhteydessä rintamaveteraaneihin ja tarjoavat heidän tarpeensa mukaiset, lakisääteiset kotona asumista tukevat palvelut. Palvelut perustuvat rintamaveteraanin henkilökohtaisen palvelutarpeen kartoitukseen, joka tehdään lakisääteisesti (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012). Kyseessä on kuitenkin erityisryhmä, jolle palveluja myönnettäessä kunta ei voi antaa omia ohjeitaan, eikä soveltaa samoja kriteerejä kuin muihin ikääntyneisiin.

Myönnetyt palvelut voivat olla esimerkiksi kotisairaanhoitoa, hoivapalveluja, tukipalveluita ( esimerkiksi vaatehuolto- ja siivouspalvelua, ateriapalvelu, polttopuiden pilkonta, lumen auraus ja nurmikon leikkaus) sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluita. Palveluohjaaja arvioi yhdessä asiakkaan kanssa, järjestetäänkö palvelu kunnan omana toimintana, palvelusetelillä vai yksityisen palvelun tuottajan kautta. Kotona asumista tukevia palveluja voidaan korvata kodin lisäksi myös asumispalveluihin kuten perhehoitoon, palveluasumiseen ja tehostettuun palveluasumiseen.

Lisäksi Siilinjärven kunnassa toimii kuntoutusohjaaja, joka arvioi rintamaveteraanien ja sotainvalidien kuntoutuspalveluiden tarvetta.

Yhteystiedot

Räsänen Mari, palveluohjaaja
044 740 1633

Pääkkönen Anu, palveluohjaaja
044 740 1694

 

Rintamaveteraanien kotona asumista tukevien palveluiden ohjekirje 2021