Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Lyhytaikaishoito

Mummon Kammarin pääsisäänkäynti

Lyhytaikaishoito

Lyhytaikaishoidon yksiköissä tarjotaan ikäihmisille intervallihoitoa, kuntouttavaa ja akuuttia lyhytaikaishoitoa. Asiakkaalle suunnitellaan yksilölliset, toistuvat hoitojaksot yksikössä SAS -päätöksen mukaisesti. Lyhytaikaishoito järjestetään Mummon Kammarissa ja Kaaripolun palvelukodissa.

Asiakkaan hoito toteutetaan moniammatillisesti yhteistyössä Hoito- ja vanhuspalveluiden lääkärin, asiakasohjauksen, kotihoidon, fysioterapian  kanssa. Viriketoiminta on osa jokapäiväistä hoitotyötä.

Hakeminen: Asiakasohjaus 

Lyhytaikaishoidon asiakas

Pääsääntöisesti lyhytaikaishoidossa hoidossa käyvät ikäihmiset ovat omaishoidontuen asiakkaita, joiden hoitajat pitävät lakisääteisiä vapaapäiviään  .

Kotona asuvien ikääntyneiden selviytymistä voidaan tukea kotihoidolla ja kuntouttavilla hoitojaksoilla lyhytaikaishoidon yksikössä.

Kuntouttava lyhytaikaishoito tukee ikäihmisen sairaalahoidon jälkeistä kuntoutumista.

Akuutti lyhytaikaishoito on tarkoitettu äkillisiin kriisitilanteisiin esim. omaishoitajan sairastuessa,  jolloin ikäihminen tarvitsee paikan välittömästi, mutta sairaalahoidon tarvetta ei ole.

Toiminnan arvot

Lyhytaikaishoidon yksiköissä toteutetaan toimintakykyä ylläpitävää ja kuntouttavaa hoitotyötä. Asiakkaita ohjataan toimissaan ja tarvittaessa avustetaan yksilöllisesti, itsemääräämisoikeus huomioiden.

Kuntouttava työote  kannustaa ja ohjaa asiakasta toimimaan niin itsenäisesti kuin hän kykenee. Hoitaja kannustaa ja tukee asiakasta omatoimisuuteen eikä tee asiakkaan puolesta asioita, joita tämä kykenee itse tekemään.

Toimintakykyä ylläpitävän työotteen tavoitteena on tukea ja edistää toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä, omatoimisuutta ja mielekästä elämänhallintaa. Asiakas on itse aktiivinen toimija.

Yksilöllisyys hoitotyössä on asiakkaan henkilökohtaisesta tilanteesta, toiveista sekä tarpeista lähtevää toimintaa. Lähtökohtana toiminnalle on asiakkaan persoonallisuuden,  erilaisuuden ja eletyn elämän kunnioittaminen.

Itsemääräämisoikeus tarkoittaa asiakkaan päätösvaltaa itseään koskevissa asioissa. Niin kauan kuin hän kykenee itse päättämään omista asioistaan, hänen tekemälleen ratkaisulle on annettava etusija laillisen edustajan tai muun läheisen mielipiteen asemasta. Päätöksentekokykyä arvioitaessa tarkastellaan, kuinka turvallisia itseään koskevia päätöksiä asiakas pystyy tekemään.

Lyhytaikaishoidon yksiköt

Lyhytaikaishoidon hoitojaksot suunnitellaan etukäteen kunkin asiakkaan tarpeen mukaan sekä huonetilat huomioiden. Mummon Kammarissa on 30 asiakaspaikkaa. Kaaripolun palvelukodin viisi lyhytaikaispaikkaa on tarkoitettu ensisijaisesti vaikeasti muistisairaille asiakkaille.