Takaisin etusivulle

Perhehoito

Perhehoidolla tarkoitetaan hoidettavan tai hoitajan omassa kodissa tapahtuvaa hoitoa. Ikääntyneille henkilöille kohdennettu perhehoito voi olla lyhytaikaista (esimerkiksi omaishoitajien vapaat) tai pitkäaikaista. Pitkäaikainen perhehoito voi toimia yhtenä vaihtoehtona tehostetulle palveluasumiselle.

Pitkäaikaiseen perhehoitoon ja lyhytaikaiseen perhehoitoon haetaan SAS- hakemuksella. Hakemus täytetään yhteistyössä asiakkaan, omaisten ja hoitavan tahon (esimerkiksi kotihoito, palveluohjaajan) kanssa.

Perhehoidosta peritään Siilinjärven sosiaali- ja terveyslautakunnan määrittämä asiakasmaksu. 

Yhteystiedot

Hyvärinen Kaisa-Liisa, palveluohjaaja hoiva-asuminen
044 740 2829

etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi

 

Myöntämisperusteet tehostettuun palveluasumiseen 2016

Lyhytaikaishoidon_myontamisperusteet_01.05.2017 alkaen