Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Omaishoito

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla kotioloissa. Omaishoidon tuen myöntäminen perustuu asiakkaan hoidon vaativuuteen ja sitovuuteen. Avun tarve ainoastaan kodinhoidollisissa töissä ja asioinneissa ei oikeuta omaishoidon tukeen. Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen palvelu, eikä siihen ole subjektiivista oikeutta.

Omaishoidon tuen hakeminen

Omaishoidon tukea haetaan palveluhakemuksella. Hakemus osoitetaan Siilinjärven kunnan asiakasohjaukseen. Hakemuksen saapumisen jälkeen tehdään maksuton kotikäynti jossa kartoitetaan hoidettavan toimintakykyä sekä  hoidon sitovuutta ja vaativuutta. Kotikäynnillä arvioidaan myös hoitajan soveltuvuus tehtävään ja tarvittaessa pyydetään lääkärin tai muun sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijan lausunto.

Hoitopalkkio ja palvelut hoidettavalle

Hoitopalkkio maksetaan omaishoitajalle hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Omaishoidon tuki sisältää hoitopalkkion lisäksi omaishoitajalle järjestettävän vapaan ja hoidettavalle tarvittavat palvelut. Näitä voivat olla esimerkiksi kotihoito, lyhytaikaishoito tai apuvälinepalvelut.

Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset  

Tarkastuksessa keskustelet luottamuksellisesti sinun fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta tilanteestasi. Tarkastus on maksuton ja vapaaehtoinen.

Tarkastuksen tavoitteena on:

· Tukea ja edistää terveyttäsi ja hyvinvointiasi

· Ennaltaehkäistä kansansairauksia

· Tukea jaksamistasi, mielenterveyttäsi ja arjessa selviytymistäsi

Asiakasohjaaja keskustelee kanssasi omaishoitajan hyvinvointi- ja terveystarkastuksesta ja varaa ajan tarkastukseen. Voit myös itse soittaa ajan terveydenhoitajalta.

 

Päivi Tikkanen

Terveydenhoitaja

Puh. 044 740 2419

Keskiviikkoisin klo 8—15

 

Omaishoitajille tehtiin asiakastyytyväisyyskysely syksyllä 2021, tulokset ovat luettavissa alla olevasta linkistä:

Asiakastyytyväisyyskysely omaishoitajille vuonna 2021

Yhteystiedot

ETELÄINEN ALUE: Jälä, Jännevirta, Kasurila, Kasurilanmäki, Kehvo, Keskusta, Toivala, Viinamäki, Vuorela, Räimä

Hartikainen Henna, palveluohjaaja 044 740 1694

Minna Koskinen, vs. palveluohjaaja 044 740 2849

POHJOINEN ALUE: Ahmo, Hamula, Kirkonmäki, Koivusaari ,Kumpunen, Kuuslahti, Leppäkaarre, Pöljä, Räisälä, Siilinpää, Vesijärvi, Väänälänranta

Pirskanen Jaana, palveluohjaaja 044 740 1633

Hujanen Essi, palveluohjaaja 044 740 1646

Räsänen Mari, palveluohjaaja 044 740 1704

 

Alle 18-vuotiainen omaishoito löytyy  linkistä  Alle 18-vuotiaiden omaishoito

Omaishoidontuen toimintaohje 1.1.2021 alkaen

Omaishoidon tuen hoitopalkkiot v. 2022

Palveluhakemus, hoiva- ja vanhuspalvelut

Lisätietoa omaishoidon tuesta:

Laki omaishoidon tuesta

Omaishoitajaliitto