Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle

Omaishoito

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla kotioloissa. Omaishoidon tuen myöntäminen perustuu asiakkaan hoidon vaativuuteen ja sitovuuteen. Avun tarve ainoastaan kodinhoidollisissa töissä ja asioinneissa ei oikeuta omaishoidon tukeen. Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen palvelu, eikä siihen ole subjektiivista oikeutta.

Omaishoidon tuen hakeminen

Omaishoidon tukea haetaan palveluhakemuksella. Hakemus osoitetaan Siilinjärven kunnan asiakasohjaukseen. Hakemuksen saapumisen jälkeen tehdään maksuton kotikäynti jossa kartoitetaan hoidettavan toimintakykyä sekä  hoidon sitovuutta ja vaativuutta. Kotikäynnillä arvioidaan myös hoitajan soveltuvuus tehtävään ja tarvittaessa pyydetään lääkärin tai muun sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijan lausunto.

Hoitopalkkio ja palvelut hoidettavalle

Hoitopalkkio maksetaan omaishoitajalle hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Omaishoidon tuki sisältää hoitopalkkion lisäksi omaishoitajalle järjestettävän vapaan ja hoidettavalle tarvittavat palvelut. Näitä voivat olla esimerkiksi kotihoito, lyhytaikaishoito tai apuvälinepalvelut.

Omaishoitajille tehtiin asiakastyytyväisyyskysely syksyllä 2021, tulokset ovat luettavissa alla olevasta linkistä:

Asiakastyytyväisyyskysely omaishoitajille vuonna 2021

Yhteystiedot

ETELÄINEN ALUE: Jälä, Jännevirta, Kasurila, Kasurilanmäki, Kehvo, Keskusta, Toivala, Viinamäki, Vuorela, Räimä

Pääkkönen Anu, palveluohjaaja 044 740 1694

Minna Koskinen, vs. palveluohjaaja 044 740 2849

POHJOINEN ALUE: Ahmo, Hamula, Kirkonmäki, Koivusaari ,Kumpunen, Kuuslahti, Leppäkaarre, Pöljä, Räisälä, Siilinpää, Vesijärvi, Väänälänranta

Asikainen Mirja, palveluohjaaja 044 740 1633

Essi Hujanen, palveluohjaaja 044 740 1646

 

Alle 18-vuotiainen omaishoito löytyy  linkistä  Alle 18-vuotiaiden omaishoito

Omaishoidontuen toimintaohje 1.1.2021 alkaen

Omaishoidon palkkiot 2021

Palveluhakemus, hoiva- ja vanhuspalvelut

Lisätietoa omaishoidon tuesta:

Laki omaishoidon tuesta

Omaishoitajaliitto