Takaisin etusivulle

Isyysasiat

Kun lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella, lapsen ja hänen isänsä välinen sukulaisuussuhde vahvistetaan isyyden tunnustamisella tai tuomioistuimen päätöksellä, mikäli jompikumpi vanhemmista niin haluaa. Lastenvalvoja vastaa isyyden selvittämisestä.

Isyyslain mukaan lapsen isyys voidaan tunnustaa ennakollisena raskauden aikana äitiysneuvolassa tai lastenvalvojan luona.  Äidin ja tunnustavan miehen tulee olla henkilökohtaisesti paikalla tunnustamisen yhteydessä. Heidän on todistettava henkilöllisyytensä luotettavalla tavalla. Lapsen syntymän jälkeisen isyyden tunnustamisen vastaanottaa lastenvalvoja.

Kun isyys on tunnustettu ennakollisena ja lapsi on syntynyt, on äidillä kiistämis- ja tunnustajalla peruuttamismahdollisuus 30 päivän ajan.

Isyyden tunnustamisasiakirjat lähetetään maistraattiin vahvistettavaksi. Maistraatti lähettää vahvistamispäätöksen vanhemmille. Maistraatin vahvistamispäätöksen jälkeen,

  • lapselle voidaan antaa isän sukunimi
  • isä voi olla huoltaja
  • isä on velvollinen osallistumaan lapsen elatukseen
  • lapsella on perintöoikeus isäänsä ja isänsä puolen sukuun
  • alaikäinen lapsi on oikeutettu eläkkeisiin yms. etuuksiin isän kuoltua

Yhteystiedot

lastenvalvoja-asiat, sosiaalityöntekijä
Leena Luostarinen
044 740 1606 ajalla 13.8.-31.12.2018 soittoaika tiistaina ja torstaina kello 9-11
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi

Käyntiosoite: Innocum
Isoharjantie 6, rak. S1,  4. krs, länsisiipi
71800 Siilinjärvi

Postiosoite: Siilinjärven kunta, Hyvinvointineuvola, PL 5, 71801 Siilinjärvi