Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Lapsen huolto, asuminen ja tapaaminen

Lastenvalvoja neuvottelee vanhempien kanssa huolto-, asumis- ja tapaamissopimuksesta. Yhdessä laaditaan sopimukset, jotka lastenvalvoja voi vahvistaa.

Avioeron harkinta-ajan jälkeen lopullista avioeroa haettaessa on hyvä esittää vahvistetut sopimukset siitä, miten lapsen asioista on sovittu. Niistä voi pyytää myös tuomioistuimen ratkaisua.

Huolto: Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen huoltajana on äiti isyyden tunnustamisen jälkeen. Vanhemmat voivat solmia sopimuksen yhteishuoltajuudesta lastenvalvojan luona tai isyystunnustamisen yhteydessä äitiysneuvolassa.

Yhteishuoltajuudesta sopineet vanhemmat sopivat yhdessä lapsen huollosta (mm. asuminen, koulu ja varhaiskasvatus, uskonto, terveydenhuolto, passi)  ja tekevät yhdessä lasta koskevat päätökset. Yhteishuoltovanhemmilla on tiedonsaantioikeus lasta koskeviin asioihin viranomaisilta. Yhteishuoltajuudelle ovat edellytykset silloin, kun lapsen vanhemmat pystyvät yhdessä sopimaan lastaan koskevista asioista.

Vanhemmat voivat sopia myös yksinhuoltajuudesta toiselle vanhemmalle lastenvalvojan luona.

Asuminen: Lastenvalvojan luona voidaan laatia sopimus, asuuko lapsi molempien vanhempiensa vai toisen vanhempansa luona. Suomessa lapsella voi olla vain yksi virallinen osoite.

Tapaaminen: Lapsella on oikeus tavata (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta) erillään asuvaa vanhempaansa ja pitää tähän yhteyttä. Lapselle on tärkeää, että hänellä säilyvät suhteet sekä äitiin että isään. Vanhempien on autettava lasta yhteydenpidon ja tapaamisen toteutuksessa. Lapsen tapaamisoikeuden turvaaminen on molempien vanhempien vastuulla.

Lapsen asioiden ratkaiseminen oikeudessa: Mikäli yksimielisyyttä ja sopimusta jostakin yllämainitusta asiasta vanhempien välillä ei synny, voi toinen vanhemmista tai molemmat yhdessä viedä asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Käräjäoikeudessa asia voidaan käsitellä tuomioistuimessa sovitteluna tai riita-asiana.

Ajanvaraukset lastenvalvoja-asioissa tapahtuu puhelimitse alla olevina soittoaikoina:

lastenvalvoja-asiat, sosiaalityöntekijä
Leena Luostarinen
0447401606, soittoajat  ma-to klo 10-11
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi
lapsen sukunimen alkukirjaimen mukaan: A- K

lastenvalvoja-asiat,  johtava sosiaalityöntekijä
Tanja Auvinen, 17.08.22
0447402600, ma-to klo 10-11
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi
lapsen sukunimen alkukirjaimen mukaan: L- Ö

Käyntiosoite: Innocum
Isoharjantie 6, rak. S1, 4. krs, länsisiipi
71800 Siilinjärvi

Postiosoite: Siilinjärven kunta, Hyvinvointineuvola, PL 5, 71801 Siilinjärvi