Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Palvelutarpeen arviointi

Palvelutarpeen arvioinnissa selvitetään lapsen ja perheen elämäntilanne, tuen tarve ja tarpeelliset palvelut. Palvelutarpeen arviointi laaditaan yhteistyössä perheen ja tarpeellisten verkostojen kanssa.

Lapselle tehtävän palvelutarpeen arvioinnin aikana lapsi on sosiaalihuollon asiakas. Palvelutarpeen arvioinnin aikana perhettä tavataan tarvittavalla tavalla ja myös lasta tavataan henkilökohtaisesti.  Yhteistyötä voidaan tehdä muiden viranomaisten ja perheen läheisverkoston kanssa. Työskentely dokumentoidaan sosiaalihuollon asiakirjoihin.

Palvelutarpeen arvioinnista laaditaan kirjallinen yhteenveto, jossa määritellään lapsen ja perheen tarvitsemat palvelut ja tukitoimet. Samalla ratkaistaan se, jatkuuko lapsen asiakkuus sosiaalihuollon tai tarvittaessa lastensuojelun asiakkuudessa. Mikäli palvelun tai tuen tarpeita ei palvelutarpeen arvioinnin aikana tule esiin, asiakkuus päättyy.