Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Lastensuojelu

Tavoitteena vanhemmuuden tukeminen

Lapsella on oikeus hyvinvointiin, leikkiin, oppimiseen ja osallistumiseen. Lapsen arjessa ensisijainen vastuu näiden oikeuksien toteutumisesta on hänen vanhemmillaan. Lastensuojelun ja muiden kunnan palveluiden tehtävänä on tukea vanhempia ja huoltajia lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa.

Peruspalvelut ja lastensuojelu perheiden tukena

Kaikilla perheillä ja lapsilla on joskus vaikeuksia. Useimmiten erilaiset ongelmat ratkeavat lapsen omassa elinpiirissä perheen omin tai läheisverkoston voimin. Myös kaikissa peruspalveluissa on velvollisuus tukea ja auttaa perhettä tarjoamalla tavallista vankempaa, ennaltaehkäisevää tukea. Joskus vaikeudet ovat sellaisia, että niiden ratkaisemiseen tarvitaan lastensuojelun tukea. Yksilö- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa avohuollon tukitoimet ovat ensisijaisia tuen muotoja.

Lastensuojelun systeeminen toimintamalli

Siilinjärven kunnassa on otettu käyttöön lastensuojelun työn tueksi lastensuojelun systeeminen toimintamalli, joka tarkoittaa

  • uudenlaista ajattelutapaa, osaamista ja työvälineitä
  • tiimityöskentelymallia, jossa asiakas on tärkeässä osassa
  • tapaa tarkastella ihmistä ja ympäristöä kokonaisvaltaisena systeeminä
  • perheen ja ihmissuhteiden tuomista työskentelyn keskiöön
  • perheterapeuttisen osaamisen tuomista osaksi systeemistä tiimiä

Lisätietoja systeemisen tiimin toiminnasta saat omalta sosiaalityöntekijältäsi.

Yhteystiedot

lastensuojelupäällikkö
Katja Rautiainen
044 740 1688
palvelusihteeri
Katja Hirvonen
044 740 1609
palvelusihteeri
Elina Heikkinen
044 740 1960

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi. Huomioithan, että arkaluontoista tai salassa pidettävää tietoa emme voi käsitellä suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä.

Fax 017 462 1503
Fax-numero on tarkoitettu viranomaisten käyttöön vain välttämättömissä asioissa. Lähettäjä vastaa tarvittaessa faxin saapumisen varmistamisesta.

Etsitkö kenties näitä?