Takaisin etusivulle

Yhteydenotto lastensuojeluun ja asiakkuuden alkaminen

Sosiaalipäivystys vastaa kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamisesta

  • Virka-ajan sosiaalipäivystys lapsiperheille arkisin kello 8.00-15.00,
    044 740 1618
  • Virka-ajan ulkopuolisesta sosiaalipäivystyksestä vastaa Kuopion sosiaalipäivystys. Kiireellistä apua vaativassa tilanteessa soita aina hätänumeroon 112. Kuopion sosiaalipäivystyksen suora päivystysnumero asiakkaille on 044 7183930 (ei tekstiviestejä).

Lastensuojeluilmoitusten ja hakemusten vastaanotto sekä konsultaatiot

  • Palveluiden hakemiseen ja lapsen/perheen tuen tarpeeseen ja sen arviointiin liittyvissä kiireettömissä kysymyksissä sekä kuntalaiset että viranomaiset ottavat ensisijaisesti yhteyttä lapsiperheiden palveluohjaukseen
  • Yhdessä lapsen tai hänen vanhempansa kanssa on mahdollista tehdä yhteydenotto sosiaalihuoltoon
  • Lastensuojelulain mukainen lastensuojeluilmoitus tai ennakollinen lastensuojeluilmoitus tehdään salassapitosäännösten estämättä. Yksityishenkilö voi halutessaan tehdä ilmoituksen nimettömänä.

Lastensuojelun asiakkuuden alkaminen

Lastensuojeluasiakkuus alkaa, kun sosiaalityöntekijä toteaa palvelutarpeen arvioinnin perusteella, että:

1) lapsen kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä; taikka

2) lapsi käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään ja kehitystään; ja

3) lapsi tarvitsee lastensuojelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia.

Lastensuojelun asiakkuus alkaa myös silloin, kun lastensuojelun tarpeen esille tulon johdosta ryhdytään kiireellisiin toimiin lapsen terveyden ja kehityksen turvaamiseksi tai kun lapselle tai hänen perheelleen muutoin annetaan lastensuojelulain mukaisia palveluita ennen palvelutarpeen arvioinnin valmistumista. (Lastensuojelulaki 27§.)

Lisätietoa lastensuojelusta: THL/Lastensuojelun käsikirja