Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle

Yhteydenotto lastensuojeluun ja asiakkuuden alkaminen

Sosiaalipäivystys vastaa kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamisesta

1.1.2020 lukien sosiaalipäivystystoiminta järjestetään Pohjois-Savon sosiaalipäivystyksen toimesta. Sosiaalipäivystystoiminnalla turvataan kiireellinen ja välttämätön apu.

Pohjois-Savon sosiaalipäivystys tuottaa sosiaalipäivystystoimintaa ympärivuorokautisesti kaikille väestöryhmille sosiaalisissa kriisi- ja hätätilanteissa; toiminta palvelee paitsi kunnan asukkaita, myös kunnan alueella oleskelevia.

Pohjois-Savon sosiaalipäivystyksen ympärivuorokautisesti palveleva päivystysnumero asiakkaille on 044 71 83 930 (ei tekstiviestejä). Mikäli päivystäjä on kiireellisellä työtehtävällä, ei asiakaspuheluita voida ottaa vastaan.

Kiireellistä apua vaativassa tilanteessa soita aina hätänumeroon 112.

Lastensuojeluilmoitusten ja hakemusten vastaanotto sekä konsultaatiot

  • Palveluiden hakemiseen ja lapsen/perheen tuen tarpeeseen ja sen arviointiin liittyvissä kiireettömissä kysymyksissä sekä kuntalaiset että viranomaiset ottavat ensisijaisesti yhteyttä lapsiperheiden palveluohjaukseen joko puhelimitse tai Neuvo-napin kautta. Yleisen ohjauksen ja neuvonnan sekä konsultaation kysymyksissä yhteyttä voi ottaa myös lapsiperheiden sosiaalipalveluiden sosiaalityöntekijöihin, jotka ovat tavoitettavissa soittopyynnöllä.
  • Yhdessä lapsen tai hänen vanhempansa kanssa on mahdollista tehdä yhteydenotto sosiaalihuoltoon
  • Lastensuojelulain mukainen lastensuojeluilmoitus tai ennakollinen lastensuojeluilmoitus tehdään salassapitosäännösten estämättä. Yksityishenkilö voi halutessaan tehdä ilmoituksen nimettömänä.

Käyntiosoite:  Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden toimipiste Isoharjantie 6, rak S1, 4.krs

Postiosoite: Siilinjärven kunta/lapsiperheiden sosiaalipalvelut, PL 5, 71801 Siilinjärvi).

Lastensuojelun asiakkuuden alkaminen

Lastensuojeluasiakkuus alkaa, kun sosiaalityöntekijä toteaa palvelutarpeen arvioinnin perusteella, että:

1) lapsen kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä; taikka

2) lapsi käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään ja kehitystään; ja

3) lapsi tarvitsee lastensuojelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia.

Lastensuojelun asiakkuus alkaa myös silloin, kun lastensuojelun tarpeen esille tulon johdosta ryhdytään kiireellisiin toimiin lapsen terveyden ja kehityksen turvaamiseksi tai kun lapselle tai hänen perheelleen muutoin annetaan lastensuojelulain mukaisia palveluita ennen palvelutarpeen arvioinnin valmistumista. (Lastensuojelulaki 27§.)

Lisätietoa lastensuojelusta: THL/Lastensuojelun käsikirja