Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Perhehoito

Lapsen sijaishuoltoa järjestettäessä perhehoito on aina ensisijainen sijaishuollon järjestämisen tapa, jonka mahdollisuus on arvioitava aina osana lapsen sijoituksen valmistelua. Perhehoidossa lapsella on mahdollisuus kodinomaiseen kasvuympäristöön sekä luottamuksellisiin ja pysyviin ihmissuhteisiin. Lapsen sijaishuollon järjestämisen tapaa arvioitaessa tulee aina huomioida lapsen yksilölliset tarpeet ja etusijalle on asetettava lapsen etu.

Perhehoitajana voi toimia myös lapsen läheisverkostossa oleva turvallinen aikuinen, joka pystyy vastaamaan lapsen tuen tarpeisiin ja tarjoamaan lapselle turvallisen ja vakaan kasvuympäristön. Mahdollisuus perhehoidon järjestämiseen lapsen läheisverkostossa arvioidaan osana sijoituksen valmistelua.

Perhehoitajien rekrytoinnista, kouluttamisesta ja tuesta vastaa Siilinjärven kunnassa Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikkö. Lisäksi kehittämisyksikössä vastataan perhehoidon ja tukiperhetoiminnan toimintaohjeesta, jonka Siilinjärven kunnan sosiaali- ja tervevyslautakunta on päätöksellään hyväksynyt toimintaa ohjaavaksi ohjeistukseksi.

Lisätietoja Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikön toiminnasta

Siilinjärven kunta vastaa alueellaan toimivien perhekotien ja laitosyksiköiden toiminnan valvonnasta yhdessä aluehallintoviranomaisen ja sijoittajakuntien kanssa.