Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle

Tuet

Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikkö järjestää tukea sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakasperheille, tuki- ja sijaisperheille ja kuntien lapsiperhepalvelujen ja lastensuojelun työntekijöille.

Vanhemmille, joiden lapsi on sijoitettu pois kotoa järjestetään VOIKUKKIA -vertaistukitoimintaa. Sijoitetun lapsen vanhemmalla on mahdollista saada tuekseen yksittäiseen tapaamiseen tai neuvotteluun tai pidempikestoiseen säännölliseen tukityöskentelyyn vertaistukihenkilö. Vanhempia kutsutaan mukaan myös kehittämisyhteistyöhön.

Sijoitetuille lapsille ja sijaissisaruksille on tarjolla vertaistapaamisia ja kehittämistoimintaa.

Tuki- ja sijaisperheille järjestetään retkiä, vertaistapaamisia, mentorointia, työnohjausta ja täydennyskoulutusta.

Vertaisryhmissä samankaltaisessa elämäntilanteessa olevilla on mahdollisuus ohjaajan tukemana jakaa kokemuksia ja oppia toisiltaan.  Vertaisryhmissä on yleensä 5–10 osallistujaa ja ryhmät kokoontuvat 6–10 kertaa.

Kehittämistyönä on toteutettu erilaisille ryhmille kohdennettuja vertaisryhmiä:

  • Sijaisisien vertaisryhmä
  • Sukulaissijaisvanhempien vertaisryhmä
  • Isovanhempisijaisvanhempien vertaisryhmä
  • Ihan iholla -sijaisvanhempien kasvuryhmä
  • Murrosikäisiä hoitavien vertaisryhmä
  • Sijaissisarusten vertaisryhmä
  • Sijoitettujen lasten vanhempien vertaisryhmä

Kuntiemme työntekijöille toiminne konsultaatioapuna ja työparina tukiperhe- ja sijoitusasioissa. Lisäksi järjestämme kuntien työntekijöille yhteisiä tapaamisia, työkokouksia, moniammatillista konsultaatiota ja täydennyskoulutusta.

Tavallisesti jollekin toimijalle järjestetty tuki auttaa kaikkia osallisia. Yhteisenä tukena pulmallisissa perhehoidon yhteistyötilanteissa järjestämme yhteysneuvotteluja. Perhehoidon eri osapuolten tuki auttaa erityisesti tukiperheessä käyvää tai sijoitettua lasta.

Tulevista tukitapahtumista lisätietoa löydät Ajankohtaista -sivultamme.