Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Konsultaatiot

Lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijaryhmä

Pohjois-Savon lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijaryhmä on koottu toimimaan Lastensuojelulain 14 §:n mukaisena asiantuntijaryhmänä, joka voidaan asettaa kunnan lastensuojelusta vastaavien sosiaalityöntekijöiden lastensuojelun toteutuksen, asiainvalmistelun ja päätöksenteon tueksi.

Ryhmä koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon edustajista, lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntijoista sekä muista lastensuojelutyössä tarvittavista asiantuntijoista.

Asiantuntijaryhmä ottaa käsiteltäväkseen lastensuojelun asiakastapauksia kuntien toimeksiannosta, yleensä lapsen asioista vastaavan työntekijän esittelemänä.

Työryhmä voi avustaa lapsen huostaanottoa ja sijaishuoltoa koskevien asioiden valmistelussa ja antaa pyydettäessä lausuntoja oikeudelle.

 

Varaa aika konsultaatioon:
johtava sosiaalityöntekijä
Tarja Pitkänen
044 740 1991
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi

Työryhmän toimintamalli

 • Asiantuntijaryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa
 • Työryhmä on valinnut keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
 • Sihteerinä ja yhdyshenkilöinä toimivat Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikön työntekijät
 • Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä, yhteistyökumppani tai johtava viranomainen voi tuoda asiakasasian työryhmän käsittelyyn
 • Työryhmä on tarkoitettu täydentämään, ei korvaamaan jo käytössä olevaa (esim. lapsen lähiverkoston, lasta ja perhettä hoitavien ja ohjaavien tahojen sekä viranomaisverkoston) asiantuntemusta
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetustoimen asiantuntijat toimivat omalla työajallaan ilman erillispalkkiota. Näin työstä ei aiheudu kunnille lisäkustannuksia
 • Juridinen asiantuntija kutsutaan kokouksiin vain tarvittaessa. Hänen palkkionsa ja matkakulunsa laskutetaan tarvittaessa käsiteltävänä olevan asiakkaan kotikunnalta
 • Moniammatillinen asiantuntijaryhmä ei tee päätöksiä
 • Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä tietoja asiantuntijaryhmälle luovutetaan, ellei se ole vastoin lapsen etua

Menettely moniammatillista asiantuntijaryhmää konsultoitaessa

Varmista, että kuntanne sosiaalihuollosta vastaava toimielin on vahvistanut käyttöönne Pohjois-Savon lastensuojelun moniammatllisen asiantuntijatyöryhmän lastensuojelun toteutuksen ja päätöksenteon tueksi

Tiedota asiakkaalle, että olet viemässä hänen asiansa moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän käsiteltäväksi. Ensisijaisesti tiedot luovutetaan asiakkaan suostumuksella. Tiedot voidaan kuitenkin luovttaa Lain sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 17 §:n perusteella ilman asiakkaan suostumusta tai vastoin kieltoa

Sovi kehittämisyksikön sosiaalityöntekijän kanssa asiakastapauksen tuomisesta työryhmän kokoukseen vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta

Kokoa yhteenveto asiakasasiastasi lomakkeelle

Postita yhteenveto paperipostina viimeistään viikkoa ennen asian käsittelyä asiantuntijatyöryhmän jäsenille virallisiin postiosoitteisiin (osoitteet saatavissa kehittämisyksiköstä). Yhteenveto on asiakirja, joka myös asiakkaalla on oikeus nähdä

Esittele asiasi asiantuntijaryhmälle varattuna aikana. Asiantuntijaryhmä esittää tarvittaessa täydentäviä kysymyksiä

Arkistoi yhteenveto ja asian käsittelyssä laaditut muistiinpanot ja mahdolliset lausunnot kunnan salassapidettäviin asiakastietoihin

Yhteistyötahot Pohjois-Savon lastensuojelun moniammatillisessa asiantuntijaryhmässä:

 • KUOPION ENSIKOTIYHDISTYS RY
 • KUOPION PSYKIATRIAN KESKUS
 • PÄIHDEPALVELUSÄÄTIÖ
 • KUOPION KAUPUNKI/KOULUTERVEYDENHUOLTO
 • KYS/LASTEN- JA NUORISOPSYKIATRIAN POLIKLINIKAT
 • SIILINJÄRVEN KUNTA/OPISKELUHUOLTO
 • VARKAUDEN KAUPUNKI/PSYKOSOSIAALISET PALVELUT/ PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSPALVELUT
 • LASTENSUOJELUN LAKIMIESPALVELU TARVITTAESSA

Lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijaryhmä -esite