Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Opinnäytetyöt

Tutkimuslupaa haetaan oppilaitoksen omalla hakulomakkeella ja siihen tulee liittää hyväksytty tutkimussuunnitelma.

Opinnäytetyöhön liittyvät tiedustelut:

Johtava sosiaalityöntekijä
Tarja Pitkänen
044 740 1991

Tutkimuslupahakemuksen toimittaminen:

Siilinjärven kunta
Sosiaali- ja perhepalvelujohtaja Minna Pitkänen
PL 5, 71801 Siilinjärvi

PRO GRADU-TUTKIELMAT

Hanna Haatainen
TUEN JA KONTROLLIN RISTIRIITA LASTENSUOJELUSSA Huostaanottoprosessin läpikäyneiden vanhempien kokemuksia lastensuojelun kaksinaisroolista, s. 84, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio 2016
Opiskelija sai meiltä apua etsiessään haastateltavia tutkielmaansa

Ninja Laitinen
Vanhemman kokemuksia ja odotuksia sosiaalisesta tuesta lapsen huostaanoton aikana s. 127, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio 2013

Pauliina Miettinen
Lasten hyvinvointipalveluiden asiakkaiden osallisuus verkostotapaamisissa s. 77,  Itä-Suomen yliopisto, Kuopio 2012

Sanna-Reetta Paasonen
Matkalla tuntemattomaan – Sijaisvanhempien kokemuksia vanhemmuudesta ja arjesta s. 92, Itä-Suomen Yliopisto, Savonlinna 2011

Annu Mahonen
Alueellinen lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijaryhmä sosiaalityöntekijän työskentelyn apuna s. 82 + 5 liitettä (27 sivua), Kuopion yliopisto 2009, Kuopio 2009

Henna Kinnunen
SEHÄN NIINKU ON SILLEESTI MUN PIKKUSISKO” – sijaisperheiden biologisten lasten kokemuksia sijaissisaruudesta s. 130, Kuopion yliopisto, Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos, Kuopio 2008

Anna Mehtonen
Tuettu sijaisvanhemmuus? Perhehoitajien kokemuksia saamastaan tuesta s. 92 + 7 liitettä, Kuopion yliopisto 2008, Kuopio 2008

Elina Ukkola
Lapsen osallisuuden vahvistaminen lastensuojelun huoltosuunnitelmatyössä s. 84, Kuopion yliopisto/Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta/Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos, Kuopio 2007

Merja Pursiainen ja Marjo Vepsäläinen
Kokemuksia perhehoitoon sijoitettujen lasten osallisuudesta – kertojina lapset ja sosiaalityöntekijät s. 172, Kuopion yliopisto/Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta/Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos, Kuopio 2007

Satu Suurpalo
HUONO ÄITI? Äitiys lapsensa huostaanoton kokeneiden äitien sanoittamana s. 103, Joensuun yliopisto/Teologinen tiedekunta, Joensuu 2007

Leena Korhonen
Lapsi turvakodissa – turvakodin merkitys perheväkivaltaa kokevan lapsen näkökulmasta s. 72, Kuopion yliopisto/Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta/Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos, Kuopio 2006

Maria-Piritta Timonen
Adoptio ja adoptiokäytännöt Suomessa s. 191, Kuopion yliopisto/Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta/Sosiaalpolitiikan ja sosiaalipsykologian laitos, Kuopio 2006

Antero Lehmuskoski
Asiakastieto lastensuojelun laitoshuollossa s. 101, Kuopion yliopisto/Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto/sosiaalipolitiikka, Kuopio 2006

Ella Kinnunen
Lastensuojelutarpeen arviointi sosiaalityöntekijän dokumentoimana s. 89, Kuopion yliopisto/Yht. tieteellinen tiedekunta/Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos, Kuopio 2006

AMK-OPINNÄYTETYÖT 

Nadja Sirviö ja Inka Keinänen
Kokemusasiantuntijuus lastensuojelussa – Kokemusasiantuntijuuden haasteet ja mahdollisuudet sosiaalialan ammattilaisten näkökulmasta s. 35, Savonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmi 2022 

Heli Mantere ja Sanna-Maarit Satoniitty
Kokemusasiantuntija- ja tukihenkilövalmennus lastensuojelun asiakasvanhemmille s. 47, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäki 2021

Antikainen Jenna
Vertaiskehittäminen ja -arviointi, Uusi asiakaspalautemalli lastensuojelun perhehoitoon s. 51, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäki 2020

Iida Malinen ja Tytti Nuolemo
Vanhemman kasvutarina lastensuojelun asiakkuudesta kokemusasiantuntijaksi s. 62, Savonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmi 2016

Elisa Reinikainen ja Mari Reis
”Kyl mä ainakin saan vaikuttaa siihen, että kehen mä pidän yhteyttä” s. 48,  Savonia-ammattikorkeakoulu , Iisalmi 2015

Hannele Hukkanen ja Sari Ronkainen
”Koti mummolassa” Kuinka lapsi ja isovanhempi kokevat lapsen sijoituksen isovanhemman luokse s. 43, Savonia-ammattikorkeakoulu , Iisalmi 2013

Anniina Kärkkäinen, Sirpa Partanen ja Henna Räbinä-Lehti
”TÄRKEIN JAKSAMISEN TUKI ON VARMISTETTU VAPAA” Oikeus vapaaseen sijaisvanhempien sosiaalisena tukena ja työhyvinvoinnin edistäjänä s. 95, Savonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmi 2010

Ulla-Riikka Hyvärinen ja Riikka Muona
”Jos se ois tyttö, niin siskoks tai jo se ois poika, niin veljeks” PRIDE valmennuksessa olevien perheiden biologisten lasten valmistautuminen sijaissisaruuteen s.36,. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäki

Marja Pöllänen ja Laura Vauhkonen
Voimavarakeskeisyys lastensuojelun perhetyössä lasten ja vanhempien kokemana Pielavedellä s. , Savonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmi 2009

Päivi-Saarai Korhonen
Sijais- tukiperheinä toimimisesta kiinnostuneiden motivaatio jatkaa prosessia s. 39, Savonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmi 2009

Heini Koistinen ja Heidi Kolehmainen
Sijaisvanhemmaksi ryhtyvien motiivit ja sosiaallisen tuen merkitys s. 70, Savonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmi 2009

Tuija Salo ja Kirsi Surma-aho
Tuetaanko tukiperheitä? Tukiperheiden tuen tarpeen selvitys s. , Savonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmi 2009

Juho Kyllönen ja Jussi Sutinen
”En enää ollukaan se tyyppi, joka sai kaiken huomion” Sijaisperheiden biologisten lasten kokemuksia sijaissisaruudesta s. 130, Kuopion yliopisto, Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos, Kuopio 2008

Sanna Vartiainen
Lapsen osallisuus sijoitusprosessin aikana s. 38, Savonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmi 2007

Sirpa Kyllönen ja Erja Roth-Schulman
”SE ON SITÄ ITSENÄISTYMISEN TUKEMISTA” Itsenäistyvien nuorten jälkihuolto Ylä-Savossa s. 70, Savonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmi 2007

Arffman Tiina, Köngäs Heidi, Laura Palo ja Satu Polvinen
Sijais- ja sukulaissijaisvanhempien kokemuksia sijaisvanhemmuudesta s. 47, Savonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmi 2006