Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Sijaisperheeksi

Perhehoitajaksi?

Pohjois- Savon lastensuojelun kehittämisyksikkö tarjoaa PRIDE-valmennusta henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita ryhtymään lastensuojelun perhehoitajiksi. Valmennusta toteutetaan jatkuvasti, kun uusi 7-8  perheen ryhmä on koossa. PRIDE-valmennuksesta saat lisätietoja Pesäpuun sivuilta ja tulevista valmennusryhmistämme Sijaisvanhemmuuteen valmennus -sivultamme.

Ota yhteyttä

sosiaalityöntekijä, PRIDE-valmentaja, perhehoitaja
Anna Mehtonen
044 740 1992

johtava sosiaalityöntekijä, PRIDE-valmentaja, perhehoitaja
Tarja Pitkänen
044 740 1991

sosiaalityöntekijä, PRIDE-valmentaja
Kaisa Varjoranta
044 740 1993

etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi

Ennen valmennusta tapaamme perhehoidosta kiinnostuneet perheet kotikäynnillä.

Mikä on sijaisperhe?

Lastensuojelun ensisijainen tehtävä on tukea vanhempia ja muita lapsen huoltajia heidän kasvatustehtävässään, lapselle suotuisien kasvuolosuhteiden vakiinnuttamiseksi. Koti on lapsen luonnollinen kasvuympäristö. Aina vanhempien voimavarat eivät kuitenkaan riitä lapsen huolehtimiseen siten, että lapsi saisi turvallisen ympäristön kasvaa ja kehittyä. Yhtenä avohuollon tukitoimena lapselle voidaan järjestää lyhytaikaista hoitoa tarvittaessa oman kodin ulkopuolella perhe- tai laitoshoitona.

Mikäli tarjotut avohuollon tukitoimet eivät riitä turvaamaan lapsen tarvitsemaa hoivaa ja huolenpitoa, voidaan hänet ottaa huostaan lapsen tasapainoisen kasvun ja kehityksen turvaamiseksi ja sijoittaa perhehoitoon, ammatilliseen perhekotiin tai laitoshuoltoon. Osa lapsista tarvitsee pitkäaikaista hoitoa oman kodin ulkopuolella.

Perhehoitoa voidaan järjestetään perhehoitoperheissä – joita sanotaan myös sijaisperheiksi – ja perhehoitoa antavia vanhempia kutsutaan perhehoitajiksi tai sijaisvanhemmiksi. Perhekodissa lapselle annetaan mahdollisuus kasvaa perheenjäsenenä ja kokea tavallista perheen arkielämää. Tämä on monelle kehitykseensä tukea tarvitsevalle lapselle parasta ”hoitoa”. Perhehoitoperheestä lapsi voi saada myös tärkeitä elinikäisiä ihmissuhteita.

Sijaisperhe on…

…tasapainoinen ja turvallinen perhe, jossa on

  • Aikaa ja tilaa lapselle
  • Valmiutta vastata lapsen tarpeisiin
  • Joustavuutta
  • Valmiutta hyväksyä erilaisuutta
  • Kiinnostusta hoito- ja kasvatustyöhön
  • Valmiutta kehittyä kasvattajana
  • Vanhempien parisuhde kunnossa
  • Taitoja tehdä yhteistyötä lapsen omien vanhempien, sosiaalityöntekijöiden sekä muiden lasta hoitavien tahojen kanssa

 

Sijoitettujen lasten ja nuorten tarpeet ovat yksilöllisiä, siksi tarvitaan erilaisin valmiuksin varustettuja perhehoitoperheitä. Perhekodin vanhemmat voivat olla kodin ulkopuolella töissä. Toinen tai molemmat vanhemmat voivat myös toimia perhehoitajana päätoimisesti.

Miten perhehoito toteutuu?

Kunnan lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ja perheen päädyttyä siihen, että lapsi tarvitsee kasvun ja kehityksen turvaamiseksi perhehoitoa, sosiaalityöntekijä ottaa yhteyttä Pohjois- Savon lastensuojelun kehittämisyksikköön saadakseen valmennetun perheen lapselle.

Perhehoitoa toteutetaan toimeksiantosopimuksella, joka tehdään perhehoitajan ja sijoittajakunnan välille. Siinä sovitaan mm. perhehoidon tavoitteista, perhehoitajalle hoidon korvaukseksi maksettavasta palkkiosta sekä kulukorvauksesta.

Sukulais- ja lähiverkostosijaisvanhemmuus

Perhekohtainen työskentelymalli sukulaissijaisvanhempien valmennukseen ja valintaan on toteutettavissa kunnan ja Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikön yhteistyönä tilanteissa, joissa perheen lähiverkostossa on kiinnostusta sijaisvanhemmuuteen. Sukulais- ja lähiverkostosijaisvanhempien on mahdollisuus osallistua myös PRIDE-valmennusryhmiin.

Perhehoitajille tarjotaan tukea

Perhehoitajat saavat tukea tehtäväänsä ensisijaisesti sijoittajakunnan sosiaalityöntekijältä. Tukimuotoja on erilaisia: tärkeää on perhehoitajille tarjottava mahdollisuus keskusteluun ja omien tuntojen jakamiseen. Perhehoitoa määrittävän perhehoitolain mukaan perhehoitajalla tulee olla mahdollisuus valmennukseen, vapaapäiviin, työnohjaukseen ja täydennyskoulutukseen.

Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikkö järjestää täydennyskoulutusta ja koordinoi työnohjauksia ja vertaisryhmiä. Täydennyskoulutuksia järjestävät myös Pohjois-Savon perhehoitajat ry, paikalliset viranomaiset ja oppilaitokset.

Lisää tietoja perhehoitajien tukimuodoista on saatavilla: www.perhehoitoliitto.fi

Perhehoidon tietopaketti ja Lasten ja nuorten perhehoidon ja tukiperhetoiminnan toimintaohje

Perhehoitoliiton Hyvää perhehoitoa – toimeksiantosuhteisen perhehoidon tietopakettiin on koottu tietoa perhehoitajille, sosiaalityöntekijöille ja muille perhehoidon parissa työskenteleville.

Lasten ja nuorten perhehoidon ja tukiperhetoiminnan toimintaohjeeseen on koottu Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikön kuntien ohjeet tukiperhetoiminnan ja perhehoidon toteuttamisesta sekä mm. hoitopalkkioista ja kulukorvauksista.