Takaisin etusivulle

Terveyspalvelut

Terveyspalvelut tuottaa tai hankkii Siilinjärven kunnan asukkaille kaikki muut sairaanhoidolliset palvelut paitsi kotisairaanhoitoa, joka toteutetaan osana vanhuspalvelujen kotihoitoa.

Tulosalue jakautuu useaan eri tulosyksikköön:

Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut: Vastaanottopalveluja tarjotaan arkisin sekä Vuorelan, että Siilinjärven terveyskeskuksella. Lisäksi Siilinjärvellä tuotetaan röntgen- ja päivystysluonteiset akuuttivastaanottopalvelut.

Sairaalapalvelut: Sisältää vuodeosaston Siilinjärven terveyskeskuksella.

Suun terveydenhuollon palvelut: Palvelua tuotetaan arkisin sekä Vuorelan, että Siilinjärven terveyskeskuksella.

Kuntoutuspalvelut:  Yksikkö tuottaa fysioterapia-, toimintaterapia- ja puheterapiapalvelut. Lisäksi siellä tuotetaan lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut ja kuntoutuspalvelujen oston.

Mielenvireys- ja päihdepalvelut: Yksikkö tuottaa aikuisväestön mielenterveyspalvelut ja terveyskeskustasoiset polikliiniset päihdepalvelut, lukuun ottamatta opiaattikorvaushoitoa, joka tuotetaan vastaanottopalveluissa. Lisäksi yksikkö hankkii päihdepalvelujen ostopalvelut.

Neuvolat
Perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvolan sekä äitiys- ja lastenneuvolan yhteystiedot löytyvät Sosiaali- ja perhepalvelujen Hyvinvointineuvola osiosta.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
Yhteystiedot löytyvät Sosiaali- ja perhepalvelujen Hyvinvointineuvola osiosta.

Tarkemmat tiedot tulosyksiköiden toiminnoista löytyvät yksiköiden sivuilta.

Tutustu esitteeseemme  http://www.esitteemme.fi/siilinjarven_terveyspalvelut/WebView/