Takaisin etusivulle

Terveyspalvelut

Terveyspalvelut tuottaa tai hankkii Siilinjärven kunnan asukkaille kaikki muut sairaanhoidolliset palvelut paitsi kotisairaanhoitoa, joka toteutetaan osana vanhuspalvelujen kotihoitoa.

Tulosalue jakautuu kuuteen tulosyksikköön: Omalääkärien ja –hoitajien vastaanottopalvelut, mihin sisältyy lisäksi terveyskeskuspäivystys sekä röntgenpalvelut. Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalveluja tarjotaan kaikkina arkipäivinä sekä Vuorelan terveysasemalla että pääterveysasemalla Siilinjärven keskustassa.

Sairaalapalvelut, mikä sisältää vuodeosaston Siilinjärven pääterveysasemalla.

Suun terveydenhuollon palvelut. Palvelua tuotetaan sekä Vuorelan terveysasemalla että pääterveysasemalla.

Työterveyspalvelut. Palvelu on keskitetty yhteen toimipisteeseen pääterveysaseman välittömään läheisyyteen Siilinjärven keskustassa.

Kuntoutuspalvelut. Yksikkö sisältää fysioterapiapalvelut, toimintaterapiapalvelut, puheterapiapalvelut sekä lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut ja kuntoutuspalvelujen oston.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut. Yksikkö tuottaa aikuisväestön mielenterveyspalvelut ja terveyskeskustasoiset polikliiniset päihdepalvelut lukuun ottamatta opiaattikorvaushoitoa, joka toteutetaan vastaanottopalvelujen toimesta. Lisäksi yksikkö hankkii päihdepalvelujen ostopalvelut.

Neuvolat
Perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvolan sekä äitiys- ja lastenneuvolan yhteystiedot löytyvät Sosiaali- ja perhepalvelujen Hyvinvointineuvola osiosta.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
Yhteystiedot löytyvät Sosiaali- ja perhepalvelujen Hyvinvointineuvola osiosta.

Tarkemmat tiedot tulosyksiköiden toiminnasta käyvät ilmi yksiköiden sivuilta.

Tutustu esitteeseemme  http://www.esitteemme.fi/siilinjarven_terveyspalvelut/WebView/