Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle

Lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmä

Moniammatillinen kuntoutustyöryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa päättämään ostopalveluna toteutettavista lääkinnällisen kuntoutuksen terapioista  Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiana voidaan myöntää fysio-, puhe-, toimintaterapiaa, neuropsykologista kuntoutusta,  lisäksi erityisperustein voidaan myöntää kuntoutussuunnitelman mukaisesti muuta avo- tai laitoskuntoutusta.

Pääsääntöisesti lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat toteutetaan omana toimintana. Harkinnanvaraisesti kuntoutussuunnitelman mukainen terapia voidaan toteuttaa myös ostopalveluna.
Moniammatilliseen kuntoutustyöryhmään kuuluu, johtava lääkäri Katri Hollmen 044 740 2200, Kys:n lastenneurologi, lasten psykiatri, vastaava fysioterapeutti, kuntoutuksen ohjaaja (työryhmän sihteeri) 044 740 2819,  puheterapeutti, psykologi sekä toimintaterapeutti.