Takaisin etusivulle

Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä ja terapeuttista kielen, puheen ja äänen häiriöiden tutkimista, hoitoa ja kuntoutusta. Puheterapeutin tehtäviin kuuluu myös kommunikaatiohäiriöiden ennaltaehkäisy tiedon jakamisen, ohjauksen ja kouluttamisen kautta. Lapsiasiakkaat tulevat puheterapeutin vastaanotolle yleensä neuvolan tai kouluterveydenhuollon kautta. Aikuisasiakkaat tulevat lääkärin lähetteellä vuodeosastolta tai vastaanotoilta. Puheterapiassa on yhteinen jono ja puheterapeutit katsovat yhdessä viikoittain tulleet lähetteet ja soittavat ajan asiakkaille.

Puheterapeutit vastaavat konsultaatiopuhelimeen
perjantaisin klo 12-13. Katso puhelinnumerot yhteystiedoista!
Konsultaatioajalla voi kysyä puheterapeutin mielipidettä mieltä askarruttaviin asioihin ilman puheterapialähetettä. Vastaanotolle ohjaudutaan terveydenhoitajan kautta tai lääkärin lähetteellä.

Yhteystiedot

Etelä-Siilinjärvi,
Vuorelantie 6
044 740 2238 (soittoaika ti ja pe klo 12-13)

Siilinjärvi,
Kasurilantie 3
044 740 2237 (soittoaika ti ja pe klo 12-13)
huone 114 Itäsolun käytävän päässä, entisessä mielenterveysyksikön tilassa

Kasurilantie 3
044 740 2339 (soittoaika ti ja pe klo 12-13)
huone 119 Itäsolun käytävän päässä, entisessä mielenterveysyksikön tilassa

Hyödyllisiä linkkejä

Kuinka tuen lapsen puheen ja kielenkehitystä:
Vuorotellen
Pienen kielipolku
Lapsen puheen kehitys
Puheilmaisun tukeminen
Puheen ymmärtämisen ja kuulomuistin harjoituksia
Kielellisten käsitteiden harjoittelu kotona
Sananlöytämisvaikeus
Änkytys

Kuvia ja tukiviittomia kommunikoinnin tueksi: 
Papunetin kuvatyökalu
Vinkkejä tukiviittomien opetteluun
Oppaita ja kuvia arjen tueksi

Lukemisen ja kirjoittamisen valmiuksien tukeminen:
Ekapeli
Kirjakuja
Vinkkejä harjoitteluun

Äänneharjoittelua: 
R-harjoitteluohjeita
R-harjoittelumateriaali
R-harjoitusvideot
R-, S- ja L-harjoituksia
S-harjoitusvideot
Ohjeita kielijänteen leikkauksen jälkeen

Pelivinkkejä:
Oppi ja ilo
Papunetin pelit
Lautapelit

Äänihäiriöt:
Ääniharjoituksia
Lapsen käheä ääni

Afasia:
Afasiajulkaisut