Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Toimintaterapia

Siilinjärven kunnan toimintaterapiapalveluiden pääasiallisena asiakasryhmänä ovat alle kouluikäiset lapset. Lapset ohjautuvat toimintaterapeutille lastenneuvolan kautta. Lähetteitä tekevät myös puheterapeutit, psykologit, lasten fysioterapeutit ja erikoissairaanhoito. Lasten toimintaterapiapalveluita ovat arvioinnit, yksilö-, pari- ja ryhmäterapiat sekä arkikuntoutusohjaus vanhemmille ja päivähoitoon.

Aikuisten toimintaterapiaan tarvitaan lääkärin lähete. Johtava lääkäri tekee päätöksen toimintaterapian toteuttamisesta ostopalveluna yksityiseltä sektorilta. Lähetteen voi toimittaa osoitteeseen:


Lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmä
Kasurilantie 3
71800 Siilinjärvi
044 740 2228

Toimintaterapia-arviointi

Toimintaterapia-arvioinnissa kartoitetaan lapsen kehityksen eri osa-alueita ja niiden vaikutusta lapsen suoriutumiseen ja osallistumiseen arjessa, huomioiden myös ympäristön vaikutukset. Toimintaterapia-arvioinnilla selvitetään lapsen leikkitaitoja, omatoimisuutta, aistitiedon säätelyä, karkea- ja hienomotorisia taitoja, silmä-käsi yhteistyötä, näönvaraista hahmottamista ja kehonhahmotusta. Arvioinnissa havainnoidaan myös lapsen tarkkaavuutta ja vuorovaikutustaitoja. Arvioinnin pohjalta toimintaterapeutti laatii yhdessä vanhempien ja mahdollisen päivähoidon kanssa tarvittavan jatkosuunnitelman.

Toimintaterapia-arvioita varten on käytössä esitietolomake, jolla kartoitamme vanhempien näkemyksen lapsen kehityksestä, varhaisvaiheista sekä nykytilanteesta. Toivomme, että vanhemmat tutustuisivat esitietolomakkeeseen ennen ensimmäistä toimintaterapiakäyntiä. Mahdollisuuksien mukaan täytä ja tulosta esitietolomake ensimmäiselle arviokäynnille.

Yksilöllinen toimintaterapia

Yksilöllisellä toimintaterapialla tuetaan lapsen osallistumista mielekkääseen ikätasoiseen toimintaan hänen omassa arjessaan. Toimintaterapian tavoite suunnitellaan yksilöllisesti arvioidun tarpeen mukaan ja sillä voidaan tukea esimerkiksi lapsen itsestä huolehtimisen taitoja, vapaa-ajan viettämistä, leikkimistä sekä lepoa. Yksilöllinen toimintaterapia voi toteutua tiiviimpänä jaksona tai harvemmin toteutuvina ohjauksellisina käynteinä.

Vanhempien ja perheen osuus lapsen kehitykseen liittyvissä asioissa on aina keskeinen. Toimintaterapia toteutuu perheen ja ammattilaisen läheisessä yhteistyössä. Toimintaterapia suunnitellaan osaksi arkielämän kokonaisuutta, ei erilliseksi toiminnaksi.

Toimintaterapiaryhmät

Toimintaterapiaryhmät ovat suljettuja pienryhmiä (4-6 lasta), joihin lapset ohjautuvat toimintaterapeutin kautta. Ryhmän tavoitteena voi olla esimerkiksi itsesäätelyn ja oman toiminnanohjauksen tai motoristen taitojen vahvistaminen toiminnallisin menetelmin.

Yhteystiedot

Siilinjärvi, Isoharjantie 6, Rak. S1, 2.krs
044 740 2816

Vuorela, Vuorelantie 6
044 740 2338

Toimintaterapeuttien puhelinaika on keskiviikkoisin klo 12-14. Puhelinajalla voi kysyä toimintaterapeutin mielipidettä mieltä askarruttaviin asioihin ilman toimintaterapialähetettä. Puhelinajan ulkopuolella jätä viesti vastaajaan, niin toimintaterapeutit ottavat sinuun yhteyttä.

 

 

Palautekyselyt:
Yksilöllisestä toimintaterapiasta
Toimintaterapian arviokäynneistä
Ohjauksellisesta toimintaterapiasta
Toimintaterapiaryhmästä

Hyödyllisiä linkkejä

Kuinka tuen lastani:
Toiminnanohjaus
Tarkkaavuus ja vireystilan ylläpito
Tarkkaavuus ja vireystilan ylläpito, osa 2
Käsien hienomotoriikka ja kätisyys
Hahmottaminen
Liikunnallinen kehitys
Kynäote ja kirjoittaminen
Kuvaohjaus