Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Valinnanvapaus

Terveydenhuoltolain mukaan asiakkaalla on oikeus valita hoidostaan vastaava terveysasema/terveyskeskus. Valinta koskee perusterveydenhuollon palveluja mukaan lukien neuvola- ja hammashuollon palvelut. Valinnan mahdollisuus ei koske koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja, kasvatus- ja perheneuvontaa, pitkäaikaista laitoshoitoa eikä kotihoitoa. Valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen terveyskeskukseen. Terveyskeskusta voi vaihtaa, kun edellisestä valinnasta on kulunut aikaa vähintään vuosi.

Hoitovastuu siirtyy valittuun terveyskeskukseen kolmen viikon kuluessa ilmoituksen saapumisesta ja terveyspalvelujen hankintapaikan vaihto vahvis-tetaan johtavan lääkärin kirjeellä. Lääkäri määräytyy Siilinjärven kunnan vastaanottopalvelujen laatimassa vuorojärjestyksessä, ellei ole muuta perusteltua syytä määrätä toinen lääkäri.

Kirjallisella siirtymisilmoituksella sitoudutaan valittuun hoitopaikkaan vähintään vuodeksi kerrallaan valinnan ilmoittamisajankohdasta lähtien, eikä uutta vaihtomahdollisuutta tänä aikana ole. Kirjallisella siirtymisilmoituksella annetaan samalla suostumus sille, että valitulla terveyskeskuksella on oikeus saada kotikunnan potilasrekisteriin merkityt tarpeelliset tiedot.

Terveyskeskuksen vaihtamisesta tehdään kirjallinen ilmoitus sekä kotikunnan että valitun uuden kunnan terveyskeskukselle.

Terveyskeskuksen vaihtamisesta tehdään kirjallinen ilmoitus sekä kotikunnan että valitun uuden kunnan terveyskeskukselle sivulta www.siilinjarvi.fi »Sosiaali- ja terveyspalvelut/Terveyspalvelut » Lomakkeet

Tulosta, täytä ja allekirjoita 2  Terveysaseman valintalomaketta, joista toisen palautat valitsemaasi uuteen terveyskeskukseen ja toisen siihen terveyskeskukseen josta siirryt. Lomaketta ei voi lähettää sähköisesti, mutta lomakkeen voi palauttaa myös kirjekuoressa terveyskeskukseen ja kuoreen tunnus ”terveyskeskuksen vaihto”. Lomakkeita voit saada myös terveyskeskuksesta omahoitajalta tai ilmoittautumispisteestä.

Lähetä Siilinjärvelle tuleva lomake postissa osoitteeseen Siilinjärven kunta, Sosiaali- ja terveyspalvelut, Vastaanoton toimistosihteeri, Kasurilantie 3, 71800 SIILINJÄRVI.

Henkilökohtaisessa ilmoituksessa on oltava päiväys ja allekirjoitus. Alle 18-vuotiaan lapsen puolesta ilmoituksen allekirjoittaa huoltaja tai muu laillinen edustaja.