Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Neuvonta ja ohjaus

Vammaispalvelulaki määrittelee ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunta järjestää vammaiselle henkilölle. Sosiaali- ja vammaispalveluiden sosiaalityöntekijät vastaavat vammaispalvelulain mukaisten palvelu- ja tukihakemusten käsittelystä.

Yhdenvertainen yhteiskunnan jäsen

Vammaispalvelujen tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä poistaa vammaisuuden aiheuttamia esteitä ja haittoja.

Vammaispalvelulain mukaisissa palveluissa ja taloudellisissa tukitoimissa on jatkuva hakuaika. Vammaispalveluhakemuksia saa sosiaali- ja vammaispalveluiden asiakaspalvelupisteestä ja netistä. Hakijan tuloja ja varallisuutta ei palveluja myönnettäessä huomioida, vaan lähtökohtana on aina vamman tai pitkäaikaisen sairauden aiheuttama haitta. Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai etuuksia muun lain nojalla.

Lisätietoja vammaispalvelulain mukaisista palveluista ja taloudellisista tukitoimista saa sosiaali- ja vammaispalveluiden sosiaalityöntekijöiltä ja sosiaali- ja vammaispalveluiden palveluohjaajalta.

Vammaispalveluohje 1.6.2013 lähtien

Palveluhakemus