Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Vammaisten omaishoito

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vammaisen, vanhuksen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla kotioloissa. Omaishoidon tuen myöntäminen perustuu asiakkaan hoidon vaativuuteen ja sitovuuteen. Avun tarve ainoastaan kodinhoidollisissa töissä ja asioinneissa ei oikeuta omaishoidon tukeen. Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen palvelu, eikä siihen ole subjektiivista oikeutta.

Omaishoidon tuen hakeminen

Omaishoidon tukea haetaan palveluhakemuksella. Hakemukset löytyvät kunnan kotisivuilla kohdasta Lomakkeet; Alle 18-vuotiaiden omaishoidontuenhakemus lomakkeella haetaan tukea alle 18-vuotiaalle. Yli 18-vuotiaiden osalta käytetään lomaketta Omaishoidontukihakemus. Alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten omaishoitoa koskevat hakemukset osoitetaan Siilinjärven kunnassa lapsiperheiden sosiaalipalveluiden yksikön sosiaaliohjaajalle. Yli 18-vuotiaiden omaishoitoa koskevat hakemuksen osoitetaan Siilinjärven kunnassa hoiva- ja vanhuspalveluiden asiakasohjaukseen. Hakemuksen saapumisen jälkeen tehdään maksuton kotikäynti, jossa kartoitetaan hoidettavan toimintakykyä sekä  hoidon sitovuutta ja vaativuutta. Kotikäynnillä arvioidaan myös hoitajan soveltuvuus tehtävään ja tarvittaessa pyydetään lääkärin tai muun sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijan lausunto.

Hoitopalkkio ja palvelut hoidettavalle

Hoitopalkkio maksetaan omaishoitajalle hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Omaishoidon tuki sisältää hoitopalkkion lisäksi omaishoitajalle järjestettävän vapaan ja hoidettavalle tarvittavat palvelut. Näitä voivat olla esimerkiksi kotihoito, lyhytaikaishoito tai apuvälinepalvelut.

Yhteystiedot

ETELÄINEN ALUE: Jälä, Jännevirta, Kasurila, Kasurilanmäki, Kehvo, Keskusta, Toivala, Viinamäki, Vuorela, Räimä

Koskinen Minna, vs. palveluohjaaja 044 740 2849

Pääkkönen Anu, palveluohjaaja 044 740 1694

POHJOINEN ALUE: Ahmo, Hamula, Kirkonmäki, Koivusaari ,Kumpunen, Kuuslahti, Leppäkaarre, Pöljä, Räisälä, Siilinpää, Vesijärvi, Väänälänranta

Asikainen Mirja, palveluohjaaja 044 740 1633

Hujanen Essi, vs. palveluohjaaja 044 740 1699

 

Omaishoidon tuen toimintaohje yli 18-vuotiaat

Omaishoidon palkkiot 2021

Omaishoidontukihakemus, lapset, kehitysvammaiset

Palveluhakemus, omaishoidontuki yli 18-vuotiaat

Lisätietoa omaishoidon tuesta:

Laki omaishoidon tuesta

Omaishoitajat ja läheiset- liitto