Takaisin etusivulle

Vammaisten omaishoito

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vammaisen, vanhuksen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla kotioloissa. Omaishoidon tuen myöntäminen perustuu asiakkaan hoidon vaativuuteen ja sitovuuteen. Avun tarve ainoastaan kodinhoidollisissa töissä ja asioinneissa ei oikeuta omaishoidon tukeen. Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen palvelu, eikä siihen ole subjektiivista oikeutta.

Omaishoidon tuen hakeminen

Omaishoidon tuen hakemista varten täytetään hakemuslomake, jossa kartoitetaan hoidettavan toimintakyky. Hakemus osoitetaan palveluohjaajille. Hakemuksen saapumisen jälkeen tehdään maksuton kotikäynti hoidon sitovuuden ja vaativuuden selvittämiseksi. Kotikäynnillä arvioidaan myös hoitajan soveltuvuus tehtävään ja tarvittaessa pyydetään lääkärin tai muun sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijan lausunto.

Hoitopalkkio ja palvelut hoidettavalle

Hoitopalkkio maksetaan omaishoitajalle hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Omaishoidon tuki sisältää hoitopalkkion lisäksi omaishoitajalle järjestettävän vapaan ja hoidettavalle tarvittavat palvelut. Näitä voivat olla esimerkiksi kotihoito, lyhytaikaishoito tai apuvälinepalvelut.

Yhteystiedot

ETELÄINEN ALUE: Jälä, Jännevirta, Kasurila, Kasurilanmäki, Kehvo, Keskusta, Toivala, Viinamäki, Vuorela, Räimä

Lepistö Kukka-Maaria, palveluohjaaja 044 740 2849

Pääkkönen Anu, palveluohjaaja 044 740 1694

POHJOINEN ALUE: Ahmo, Hamula, Kirkonmäki, Koivusaari ,Kumpunen, Kuuslahti, Leppäkaarre, Pöljä, Räisälä, Siilinpää, Vesijärvi, Väänälänranta

Asikainen Mirja, palveluohjaaja 044 740 1633

Niskanen Riitta, palveluohjaaja 044 740 1699

 

Omaishoidontuen toimintaohje

Omaishoidontuen hoitopalkkiot 2019

Omaishoidontukihakemus, lapset, kehitysvammaiset

Omaishoidontukihakemus

Lisätietoa omaishoidon tuesta:

Laki omaishoidon tuesta

Omaishoitajat ja läheiset- liitto