Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Työterveyspalvelut

Työterveyshuollon tavoitteena on työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy, työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen työuran eri vaiheissa, terveellinen ja turvallinen työ ja työympäristö sekä hyvin toimiva työyhteisö.

Työterveyshuolto selvittää, seuraa ja arvioi työn ja työolojen terveellisyyttä ja turvallisuutta toistuvin työoloselvityksin, joka sisältää työpaikkakäynnin ja työolohaastattelun sekä muilla työterveyshuollon menetelmillä. Näiden tietojen perusteella työterveyshenkilöstö tekee johtopäätöksiä ja ehdottaa toimenpiteitä ja parannuksia työoloihin.

Lisää tietoa löydät Työterveyshuollon sivuilta