Takaisin etusivulle

Vammaispalvelut

Siilinjärven kunta tarjoaa vammaisille ja kehitysvammaisille asukkaille monipuolisia lakisääteisiä palveluita. Vammaispalvelut pyrkivät poistamaan ja ehkäisemään vammaisuuden aiheuttamia esteitä ja tarjoamaan vammaisille ja kehitysvammaisille kuntalaisille yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvään, itsenäiseen elämään ja hyvinvointiin Siilinjärvellä.

Myös kunnan yleiset, kaikille tarkoitetut palvelut ovat vammaisten ja kehitysvammaisten kuntalaisten käytettävissä.

Palveluilla ja tukitoimilla mahdollistetaan vammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden välttämätön huolenpito ja osallisuus sekä tasa-arvoinen asema kuntalaisena.

Vammaispalvelulaki määrittelee ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää vammaiselle henkilölle. Erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluviin palveluihin vaikeavammaisilla henkilöillä on subjektiivinen (lakisääteinen) oikeus.

Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut ja taloudelliset toimenpiteet

  • kuljetuspalvelut
  • palveluasuminen
  • henkilökohtainen apu
  • vaikeavammaisten päivätoiminta
  • asunnon muutostyöt
  • asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Määrärahasidonnaisia palveluja ja taloudelliset tukitoimia ovat

  • päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet
  • sopeutumisvalmennus ja kuntoutusohjaus
  • tuki ylimääräisiin erityisravintokustannuksiin
  • tuki ylimääräisiin vaatekustannuksiin.