Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu on subjektiivinen oikeus vaikeavammaiselle henkilölle, jonka tarkoitus on auttaa häntä omien valintojen toteuttamisessa. Henkilökohtaista apua järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on pitkäaikainen tai etenevä vamma tai sairaus, jonka vuoksi hän tarvitsee välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista.

Kuten vammaispalvelulaissa muutenkin, vaikeavammaisuus määritellään ensisijaisesti yksilöllisen toimintakyvyn perusteella. Päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten henkilökohtaista apua on järjestettävä kunkin vaikeavammaisen henkilön välttämättä tarvitsemassa laajuudessa. Harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen kuten ystävyys- ja sukulaisuussuhteiden ylläpitämiseen kodin ulkopuolella on järjestettävä henkilökohtaista apua vähintään 30 tuntia kuukaudessa. Palvelua haetaan vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä hakemuslomakkeella.

Palveluhakemus

Henkilökohtaisen avun alkukartoitus ja päiväkirja

Henkilökohtaisen avustajan tuntilista
Henkilökohtaisen avustajan kuukausikorvaus

Ohje henkilökohtaisen avustajan palvelussuhteen ehdoista ja korvausten maksamisesta 1.6.2013 alkaen.

Vammaispalvelun henkilökohtaisen avun palveluseteliohje

Yhteystiedot

sosiaalityöntekijä
Eeva Flygare
044 740 1604

sosiaalityöntekijä
Anu Laakkonen
044 740 1605

Sosiaalityöntekijöiden puhelinaika 10.00-11.00
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi