Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Palveluasuminen

Palveluasuminen on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua vuorokauden eri aikoina jatkuvanluontoisesti ja joka ei ole jatkuvan laitoshoidon tarpeessa.

Palveluasumiseen kuuluvat vaikeavammaiselle sopiva asunto sekä asumiseen liittyvät yksilöllisesti suunnitellut palvelut. Asunto voi olla palvelutalossa tai palveluasuntoryhmässä. Palveluasuminen voidaan järjestää myös henkilön omassa kodissa. Kotiin palvelut järjestetään yleensä omaishoidon, kotihoidon tai henkilökohtaisen avustajan avulla. Palvelutaloissa asuvien asumispalvelukorvauksen maksaa kunta. Asiakas itse maksaa vuokran, ateriat ja muut menot.

Palveluasumista haetaan sosiaali- ja vammaispalveluiden yksiköstä. Hakemuksesta tulee selvitä hakijan vaikeavammaisuus sekä palvelun tarve. Hakemukseen liitetään lääkärinlausunto tai muu asiantuntijalausunto.

Lisätietoja saa sosiaali- ja vammaispalveluiden sosiaalityöntekijöiltä.

Palveluhakemus

Yhteystiedot

Eeva Flygare
sosiaalityöntekijä
puh. 044 740 1604

Anu Laakkonen
sosiaalityöntekijä
puh. 044 740 1605

Sosiaalityöntekijöiden puhelinaika 10.00.-11.00
Sähköposti: etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi