Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Yksityiset palveluntuottajat

  1. Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetus yksityisistä sosiaalipalveluista (1053/2011) ohjaavat keskeisesti yksityisen kotihoidon tuottamista ja valvontaa.

Kotihoitoon sisältyy kotipalvelu, kotipalvelun tukipalvelut  ja terveydenhuoltolain mukainen kotisairaanhoito. Kotipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvia toimia tai niissä avustamista. Kotipalvelujen tukipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kylvetys- ja saattajapalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja. Kotisairaanhoitoa ovat erilaiset lääkärin määräämät sairaanhoidon toimenpiteet, kuten näytteiden ottaminen, mittaukset, lääkityksen valvominen ja asiakkaan voinnin seuraaminen sekä kivun helpottaminen.

Kotipalvelua ja/tai kotisairaanhoitoa tuottava yrittäjä on rekisteröity aluehallintovirastoon. Kotisairaanhoitoa tuottavalla yrittäjällä tulee olla myös terveydenhuollon lupa. Tukipalvelujen osalta yrittäjä on tehnyt ilmoituksen kuntaan ja on rekisteröity kunnassa.

Yksityinen kotihoito (kotisairaanhoito kotipalvelu kotipalvelun tukipalvelut) -listaan on koottu palveluntuottajat, jotka ovat aluehallintoviraston ja/tai kunnan rekisterissä ja valvonnassa.

Ikäihmisten, pitkäaikaissairaiden, toipilaiden tai vammaisten ja lapsiperheiden on mahdollista ostaa sosiaalihuollon palveluja ilman arvonlisäveroa.

Kotipalvelujen ja tukipalvelujen  arvonlisäverottomuus

Yksityisten sosiaalihuoltolain mukaisten palveluntuottajien valvonnasta vastaava on Siilinjärven kunnan sosiaali- ja terveystoimi.  Viranhaltijat, joille toimivalta on siirretty, vastaavat valvonnan toteuttamisesta.

Sosiaali- ja perhepalveluiden osalta valvonnasta vastaa sosiaali- ja perhepalvelujohtaja Minna Pitkänen, 044 740 1956 ja hoiva- ja vanhuspalveluiden osalta palveluohjaaja Seija Leppänen, 044 740 2818.

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontasuunnitelma Siilinjärven sosiaali- ja terveyspalveluissa

 

Ilmoittautuminen sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen tuottajaksi Siilinjärven kunnassa, ohje Yksityiset sosiaalihuollon palvelut, ilmoittautumismenettely.

Lisätietoja: Seija Leppänen, 044 740 2818 tai Minna Pitkänen, 044 740 1956.

Alla olevat lomakkeet löytyvät http://www.avi.fi/web/avi/lomakkeet#Perhe- ja sosiaalipalvelut

Yksityiset ilmoituksenvaraiset sosiaalipalvelut

  • Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta
  • Ilmoituksenvaraista toimintaa koskevat ohjeet ja ilmoituslomakkeen täyttöohje

Luvanvaraisten ja ilmoituksenvaraisten sosiaalipalvelujen yhteiset lomakkeet

  • Ilmoitus sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtumisesta
  • Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen keskeyttämisestä
  • Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen lopettamisesta