Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Odotusajat palveluihin

Hoidon saatavuus

Hoitotakuun toteutuminen

”Kuntalaisen on saatava yhteys terveyskeskukseen arkipäivisin virka-aikana välittömästi”
Siilinjärven kunnan terveyspalveluissa on käytössä puhelinasiakaspalvelujärjestelmä ja siitä saadun palautteen mukaan yhteydensaanti puhelimitse  on olennaisesti parantunut Yhteydenotot tapahtuvat ensisijaisesti väestövastuualueiden omahoitajiin, päivystyspoliklinikan hoitajiin, hammashuollon ajanvarauksen hoitajiin ja neuvoloiden ja erityistyöntekijöiden osalta suoraan asianomaisiin työntekijöihin.
Paikan päälle tulemalla yhteyden saaminen onnistuu virka-aikana aina johonkin ammattihenkilöön.

Hoidon tarpeen arviointi
”Kuntalaisen on päästävä kiireettömän hoidon tarpeen arviointiin kolmen päivän kuluessa yhteydenotosta”
Hoidon tarpeen arviointi tarkoittaa terveydenhoidon ammattihenkilön tekemää hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointia, ei lääkärin vastaanotolle pääsyä.
Hoidon tarpeen arvioinnin toteuttavat ensisijaisesti väestövastuualueiden omahoitajat, päivystyspoliklinikan hoitajat, hammashuollon ajanvarauksen hoitajat, mielenterveysyksikön hoitajat, terveydenhoitajat ja erityistyöntekijät ensimmäisen yhteydenoton yhteydessä.
Hoidon tarpeen arvioinnin osalta hoitotakuu toteutuu kaikilta osin.

Tarpeelliseksi arvioituun hoitoon pääsy
”Kuntalaisen on päästävä perusterveydenhuollossa tarpeelliseksi arvioituun hoitoon kolmen kuukauden kuluessa. Kolmen kuukauden määräaika voidaan ylittää suun terveydenhuollossa kolmella kuukaudella, jos hoidon antamista voidaan lykätä potilaan terveydentilan vaarantumatta”

 

johtava lääkäri
Katri Hollmén
044 740 2203
katri.hollmen@siilinjarvi.fi
Siilinjärven kunta
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Kasurilantie 3  71800 Siilinjärvi