Takaisin etusivulle

Odotusajat palveluihin

Hoidon saatavuus
(tuleeko tälle sivulle?)

Hoitotakuun toteutuminen

“Kuntalaisen on saatava yhteys terveyskeskukseen arkipäivisin virka-aikana välittömästi”
Siilinjärven kunnan terveyspalveluissa on käytössä puhelinasiakaspalvelujärjestelmä ja siitä saadun palautteen mukaan yhteydensaanti puhelimitse  on olennaisesti parantunut Yhteydenotot tapahtuvat ensisijaisesti väestövastuualueiden omahoitajiin, päivystyspoliklinikan hoitajiin, hammashuollon ajanvarauksen hoitajiin ja neuvoloiden ja erityistyöntekijöiden osalta suoraan asianomaisiin työntekijöihin.
Paikan päälle tulemalla yhteyden saaminen onnistuu virka-aikana aina johonkin ammattihenkilöön.

Hoidon tarpeen arviointi
”Kuntalaisen on päästävä kiireettömän hoidon tarpeen arviointiin kolmen päivän kuluessa yhteydenotosta”
Hoidon tarpeen arviointi tarkoittaa terveydenhoidon ammattihenkilön tekemää hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointia, ei lääkärin vastaanotolle pääsyä.
Hoidon tarpeen arvioinnin toteuttavat ensisijaisesti väestövastuualueiden omahoitajat, päivystyspoliklinikan hoitajat, hammashuollon ajanvarauksen hoitajat, mielenterveysyksikön hoitajat, terveydenhoitajat ja erityistyöntekijät ensimmäisen yhteydenoton yhteydessä.
Hoidon tarpeen arvioinnin osalta hoitotakuu toteutuu kaikilta osin.

Tarpeelliseksi arvioituun hoitoon pääsy
”Kuntalaisen on päästävä perusterveydenhuollossa tarpeelliseksi arvioituun hoitoon kolmen kuukauden kuluessa. Kolmen kuukauden määräaika voidaan ylittää suun terveydenhuollossa kolmella kuukaudella, jos hoidon antamista voidaan lykätä potilaan terveydentilan vaarantumatta”

Terveyskeskuksen avovastaanotot
Odotusaika lääkärille kiireettömään hoitoon 13.09.2017 oli keskimäärin 15,2 työpäivää.

Kuntoutus
heinäkuu 2017 – lokakuu 2017
Puheterapia jonotusaika ka 110 pv
Toimintaterapia kaikki asiakkaat 3kk sisällä, ka 48 pv
Fysioterapia kaikki asiakkaat 3kk sisällä, ka 18 pv

Mielenterveyspalvelut
1.4.2017
Psykiatri 5 viikkoa
Hoitajat   2-3 viikkoa

Sairaalapalvelut
Vuodeosastolle pääsee samana päivänä, jolloin lääkäri todennut perusterveydenhuollon sairaalahoidon tarpeen.

Suun terveydenhuolto
Kuntalaiset saavat yhteyden  hammashoitolan ajanvaraukseen arkipäivisin klo 8.00 -14.00. Puhelimen ollessa varattu, asiakas voi jättää soittopyynnön takaisinsoittojärjestelmään ja hänelle soitetaan takaisin saman työpäivän kuluessa.
Asiakkaan soittaessa hammashoitolaan, ajanvarauksen hoitajat arvioivat hoidon tarpeen kiireellisyyden.
Tarpeelliseksi katsottuun hoitoon pääsevät kaikki kuntalaiset, hoitojonoja ei ole.

Erikoissairaanhoito
Alueen erikoissairaanhoidon hoitotakuun toteutumisesta informoi Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri.

johtava lääkäri
Katri Hollmén
044 740 2203
katri.hollmen@siilinjarvi.fi
Siilinjärven kunta
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Kasurilantie 3  71800 Siilinjärvi