Takaisin etusivulle

Palveluseteli sosiaali- ja terveydenhuollossa

Siilinjärven kunta järjestää asiakkailleen sosiaalipalveluita oman toiminnan lisäksi myös palvelusetelillä.  Kunta hyväksyy yksityiset palvelutuottajat, joille se antaa oikeuden tuottaa palveluja palvelusetelillä ja samalla myös valvoo palvelusetelillä tuotettujen palvelujen laatua.

Palveluseteli myönnetään asiakkaalle kunnan tekemän kokonaisvaltaisen palvelutarpeen arvioinnin jälkeen.  Kunta päättää palvelusetelin arvon ja sitoutuu maksamaan myöntämänsä palvelut yksityiselle palveluntuottajalle palvelusetelin arvoon saakka.  Asiakkaan maksettavaksi jää omavastuu, joka määritellään palvelutarpeen arvioinnin jälkeen ja palvelusetelityypistä riippuen.

Palveluseteli on asiakkaan valinta.  Tämä tarkoittaa, että asiakas voi valita palvelujen tuottajaksi joko kunnan oman tuotannon tai haluamansa yrityksen kunnan hyväksymistä palvelutuottajista.

Palveluseteli on käytössä seuraavissa palveluissa.

Hoiva- ja vanhuspalvelut 

Ikäihmisten tehostetussa palveluasumisessa (palvelukuvaus)

Kotihoidossa (palvelukuvaus)

Omaishoidon tuen lakisääteisissä vapaissa (palvelukuvaus)

Rintamaveteraaninen kotiin vietävissä palveluissa (palvelukuvaus)

Sosiaali- ja perhepalvelut

Lapsiperheiden tilapäisessä kotipalvelussa (palvelukuvaus)

Palvelusetelin valinnut asiakas tekee palvelutuottajan kanssa sopimuksen.  Tätä sopimussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön mukaan määräytyvät kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset sekä oikeusperiaatteet.  Halutessaan asiakas voi irtisanoa sopimuksen ja vaihtaa palveluntuottajaa sovittujen irtisanomisaikojen rajoissa.

Siilinjärven kunta maksaa korvausta palveluntuottajalle vain niistä palveluista, jotka se on määritellyt asiakkaalle.  Jos asiakas haluaa ostaa palvelusetelin lisäksi lisäpalveluita palveluntuottajalta, kyseessä on asiakaan ja palvelutuottajan välinen erillinen sopimus.

Palvelusetelin myöntäminen on sidoksissa sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviossa varattuun määrärahaan.

Lisätietoja palvelusetelistä osoitteessa vaana.fi

vs. hoito- ja vanhustyön johtaja Marja Kavilo 044 740 1957
vs. vanhustyön asiantuntija Seija Leppänen 044 740 2818
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Minna Pitkänen 044 740 1956

 

Palveluseteliohje 
Ilmoittautumislomake 
Sopimuksen vähimmäissisältö

Hintaliitteet:
Tehostettu palveluasuminen
Kotihoito
Omaishoidon vapaapäivät
Sotaveteraanien kotipalvelu
Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu

Henkilöstölomake
Selvitys alihankijoista 
Ohjeet tilapäisen työvoiman

Raportointi:
Raportointiohjeet
Hoidon keskeytykset

Palautelomake