Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Palveluseteli sosiaali- ja terveydenhuollossa

Siilinjärven kunta järjestää asiakkailleen sosiaalipalveluita oman toiminnan lisäksi myös palvelusetelillä.  Kunta hyväksyy yksityiset palvelutuottajat, joille se antaa oikeuden tuottaa palveluja palvelusetelillä ja samalla myös valvoo palvelusetelillä tuotettujen palvelujen laatua.

Palveluseteli myönnetään asiakkaalle kunnan tekemän kokonaisvaltaisen palvelutarpeen arvioinnin jälkeen.  Kunta päättää palvelusetelin arvon ja sitoutuu maksamaan myöntämänsä palvelut yksityiselle palveluntuottajalle palvelusetelin arvoon saakka.  Asiakkaan maksettavaksi jää omavastuu, joka määritellään palvelutarpeen arvioinnin jälkeen ja palvelusetelityypistä riippuen.

Palveluseteli on asiakkaan valinta.  Tämä tarkoittaa, että asiakas voi valita palvelujen tuottajaksi joko kunnan oman tuotannon tai haluamansa yrityksen kunnan hyväksymistä palvelutuottajista.

Palveluseteli on käytössä seuraavissa palveluissa:

Hoiva- ja vanhuspalvelut 

Ikäihmisten tehostetussa palveluasumisessa (tehostetun palveluasumisen palvelukuvaus)

Kotihoidossa (kotihoidon palvelukuvaus)

Omaishoidon tuen lakisääteisissä vapaissa (omaishoidon tuen vapaiden palvelukuvaus)

Rintamaveteraanien kotiin vietävissä palveluissa (rintamaveteraanien kotiin vietävien avopalveluiden palvelukuvaus)

Sosiaali- ja perhepalvelut

Lapsiperheiden tilapäisessä kotipalvelussa Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palveluseteliohje ja arvo

Vammaispalvelun henkilökohtaisessa avussa (vammaispalvelun henkilökohtaisen avun palveluseteliohje)

Palvelusetelin valinnut asiakas tekee palvelutuottajan kanssa sopimuksen.  Tätä sopimussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön mukaan määräytyvät kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset sekä oikeusperiaatteet.  Halutessaan asiakas voi irtisanoa sopimuksen ja vaihtaa palveluntuottajaa sovittujen irtisanomisaikojen rajoissa.

Siilinjärven kunta maksaa korvausta palveluntuottajalle vain niistä palveluista, jotka se on määritellyt asiakkaalle.  Jos asiakas haluaa ostaa palvelusetelin lisäksi lisäpalveluita palveluntuottajalta, kyseessä on asiakaan ja palvelutuottajan välinen erillinen sopimus.

Palvelusetelin myöntäminen on sidoksissa sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviossa varattuun määrärahaan.

Lisätietoja palvelusetelistä osoitteessa vaana.fi

hoiva- ja vanhuspalvelujohtaja Marja Kavilo 044 740 1957
palveluohjaaja Seija Leppänen 044 740 2818
sosiaali- ja perhepalvelujohtaja Minna Pitkänen 044 740 1956

Palveluseteliohje
Sopimuksen vähimmäissisältö 

Palvelusetelituottajaksi ilmoittautuminen:

Ilmoittautumislomake

Henkilöstölomake

Selvitys alihankkijoista

Ohjeet tilapäisen työvoiman käytöstä

Hintaliitteet:
Hintaliite tehostettu palveluasuminen
Hintaliite kotihoito
Hintaliite omaishoidontuen vapaapäivät
Hintaliite rintamaveteraanien kotiin vietävät avopalvelut
Hintaliite lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu
Hintaliite henkilökohtainen apu

Raportointi:

Raportointiohjeet
Hoidon keskeytykset