Hyppää sisältöön

Avainsana: Esiopetus

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Maksuttomaan esiopetukseen ovat toimintakaudella 2021–2022 (12.8.2021–3.6.2022) oikeutettuja vuonna 2015 syntyneet lapset. Lisäksi oikeus esiopetukseen on seitsemänvuotiailla, joiden...

Normaaliolojen lainsäädännön mukainen varhaiskasvatus jatkuu 14.5. alkaen

Varhaiskasvatus on ollut avoinna kaikille sitä tarvitseville myös poikkeusolojen aikana. Valtioneuvoston suositus pitää varhaiskasvatusikäiset lapset kotona päättyy 13.5.2020. Esiopetus...

Kunnan perusopetuksen koulujen ja päiväkotien esiopetuksen kouluruokailun järjestäminen 18.3.–30.5.2020

Siilinjärven kunnanjohtaja Vesa Lötjönen on erityistoimivaltuuksiinsa perustuen 2.4.2020 päättänyt lahjakortin antamisesta korvauksena kouluruokailun puuttumisesta etäopetuksessa...

Kuuslahden päiväkoti

Kuuslahden päiväkodissa toimii esiopetus- ja varhaiskasvatusryhmä. Ryhmä tekee tiivistä yhteistyötä Kuuslahden koulun kanssa. Yhteystiedot: Kuusikot 044 740 2545 Nilsiäntie 935 ...

Esiopetuksen oppilashuolto

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki määrittää (1287/2013) opiskelijahuollon oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja...

Varhaiskasvatus Siilinjärvellä

Siilinjärveläisten varhaiskasvatuspalvelujen tehtävänä on tarjota perheille laadukkaat, lapsen ja perheiden tarpeista lähtevät riittävät palvelut, joissa varhaiskasvatuksen...

Asioi verkossa

Varhaiskasvatuksen asiakasperheet Varhaiskasvatuksen web-asiointi (toimii parhaiten Firefox- tai Edge-selaimella) Asiointi Suomi.fi -tunnistautumisella Tässä palvelussa...

Työ- ja loma-ajat

Esiopetuksen kellonajat: Kasurila  08.30  - 12.30 Kehvo 08.30 - 12.30 Kuuslahti 08.30 - 12.30 Leppäkaarre 08.30  -  12.30 Pilvilinna  09.00 -  13.00 Pöljä  08.30   -  12.30 ...

Esiopetussuunnitelma

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet on perusopetuslain mukainen Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan on laadittu paikallinen esiopetussuunnitelma. Esiopetuksen...

Vuorelan päiväkoti

Vuorelan uusi päiväkoti valmistui tammikuussa 2018. Uuden päiväkodin lisäksi toimintaa on Kunnonpaikan tiloissa, jossa toimii kaksi lapsiryhmää. Yhteensä päiväkodissa on kahdeksan...
Näytä lisää