Hyppää sisältöön

Avainsana: Jätteiden lajittelu ja kuljetus

Jätteen hyödyntäminen omassa maarakentamisessa

Omassa asumisessa syntyvän puhtaan tiili- ja betonimurskeen pienimuotoinen käyttö omassa maarakentamisessa on sallittua pohjavesialueen ulkopuolella. Asiasta on ilmoitettava kirjallisesti...

Jätteen polttaminen

Jätteen hävittäminen polttamalla on pääsääntöisesti kiellettyä. Keskuslämmityskattilassa tai muussa kiinteässä lämmityslaitteessa tai uunissa saa polttaa risuja ja oksia sekä...

Jätteen omatoiminen käsittely

Jätehuoltomääräysten mukaan jätteen pienimuotoinen omatoiminen käsittely on mahdollista kompostoimalla biojätteitä. Puhtaita ja käsittelemättömiä puujätteitä voidaan käyttää...

Vaaralliset jätteet

Vaarallisia jätteitä ovat jätteet, jotka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voivat aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätekukko Oy:n...

Romuajoneuvot

Ajoneuvon viimeisen haltijan on toimitettava romutettava ajoneuvo viralliseen Suomen Autokierrätys Oy:n valtuuttamaan vastaanottopisteeseen. Useat vastaanottajat myös noutavat autoja...

Maankaatopaikka

Siilinjärvellä on Säyneenjoen maankaatopaikka, joka sijaitsee 10 km taajamasta etelään Viitonen-nimisen maantien (vanha VT 5) varrella osoitteessa Viitonen 1596, 70900 Toivala ...

Kompostointi

Jätehuoltomääräysten mukaan kiinteistöillä, joilla on vähintään 5 asuin­huoneistoa, on oltava erillinen biojätteen keräilyväline. Muilla kiinteistöllä syntyvän biojätteen...

Jätteen hautaaminen

Jätteiden sijoittaminen maahan on hallitsematonta jätteiden käsittelyä, joka on jätelain nojalla kiellettyä. Jätteiden maahan hautaamisesta voi myös aiheutua ympäristön pilaantumista...

Hiekan- ja öljynerottimet

Viemäriin asennettava hiekanerotin estää hiekan ja öljynerotin öljyjen sekä polttonesteiden pääsyn viemäriverkostoon tai kiinteistön omaan jätevesien käsittelyjärjestelmään...

Rakennus- ja purkujätteet

Rakennus- ja purkujätteet tulee lajitella ja toimittaa asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin. Muun muassa käsitelty puu, käsittelemätön puu, kyllästetty puu, metallit sekä betoni- ja...
Näytä lisää