Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko

Avainsana: Kaavoitus

Suunnittelutarve- ja poikkeamisluvat

Yleistä suunnittelutarveratkaisuista Suunniteltaessa rakentamista asemakaava-alueen ulkopuolelle (haja-asutusalueelle) tai ranta-alueelle, kannattaa aina selvittää suunnittelutarveratkaisun...

Maankäytön strategiset suunnitelmat

Siilinjärven kunnan maankäyttöpoliittinen ohjelma , joka hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 30.8.2010. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 25.5.2020 § 84 käynnistää maankäyttöpoliittisen...

Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee kerran vuodessa laatia kaavoituskatsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista...

Asemakaavat

Voimassa olevat asemakaavat on julkaistu Siilinjärven karttapalvelussa Uusimpien asemakaavojen kaava-asiakirjoihin voit  tutustua myös täällä. Ahmo, Ahmon koulu, kortteli 3101 ...

Yleiskaavat

Hamulan ja Kumpusen kyläyleiskaava Hamulan, Kumpusen ja Lehdonkylän kylä- ja maaseutualueilla rakentamista ohjaava yleiskaava. Rakennusluvan hakeminen kaavassa osoitetulle uudelle...

Voimassa olevat kaavat

Voimassa olevat asemakaavat on julkaistu Siilinjärven karttapalvelussa Koska karttapalvelun aineisto päivittyy viiveellä uusimmat voimassa olevat asemakaavat löytyvät  voimassa olevat...

Nähtävillä ja vireillä olevat kaavat

Etelä-Siilinjärven yleiskaavan muutos, ehdotus Yleiskaavan muutosalue käsittää Paasisalon, Jännevirran kylän, lentoaseman alueen, Toivalan, Vuorelan ja Metsäkoulun taajamat sekä niiden...

Osallistuminen ja vuorovaikutus

Vaikuttaminen kaavoitukseen Kaavan laadinnan aikana osallisilla on useita tilaisuuksia olla vuorovaikutuksessa kaavoittajan kanssa. Laadittavasta kaavasta kuulutetaan ja tiedotetaan useita...

Ajankohtaista kaavoituksessa

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, 2. vaiheen luonnosvaihtoehdot ja valmisteluaineisto nähtävillä. Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, 2. vaihe on vireillä. Pohjois-Savon maakuntahallitus on...

Kaavoitus

Kaavoituksen tehtävänä on kehittää suunnitelmallisesti siilinjärveläisille laadukasta asuin- ja työpaikkaympäristöä. Tämä tapahtuu hankkimalla, kaavoittamalla ja luovuttamalla...