Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko

Avainsana: Kaavoitus

Suunnittelutarve- ja poikkeamisluvat

Suunniteltaessa rakentamista asemakaava-alueen ulkopuolelle (haja-asutusalueelle) tai ranta-alueelle, kannattaa aina selvittää suunnittelutarveratkaisun tai poikkeamisluvan tarve...

Maankäytön strategiset suunnitelmat

Siilinjärven kunnan maankäyttöpoliittinen ohjelma , joka hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 30.8.2010. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 25.5.2020 § 84 käynnistää maankäyttöpoliittisen...

Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee kerran vuodessa laatia kaavoituskatsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista...

Asemakaavat

Voimassa olevat asemakaavat on julkaistu Siilinjärven karttapalvelussa Uusimpien asemakaavojen kaava-asiakirjoihin voit  tutustua myös täällä. Vuorela 1, kortteli 6176 Asemakaavan...

Yleiskaavat

Hamulan ja Kumpusen kyläyleiskaava Hamulan, Kumpusen ja Lehdonkylän kylä- ja maaseutualueilla rakentamista ohjaava yleiskaava. Rakennusluvan hakeminen kaavassa osoitetulle uudelle...

Voimassa olevat kaavat

Voimassa olevat asemakaavat on julkaistu Siilinjärven karttapalvelussa Koska karttapalvelun aineisto päivittyy viiveellä uusimmat voimassa olevat asemakaavat löytyvät  voimassa olevat...

Nähtävillä ja vireillä olevat kaavat

Ahmo, Ahmon koulu, Asemakaavan muutos, kaavatunnus 3103 Kaavamuutos koskee Siilinjärven kunnan 1. kunnanosan korttelia 3101, sekä katu- ja maantiealueita Ahmon asemakaava-alueella. ...

Osallistuminen ja vuorovaikutus

Vaikuttaminen kaavoitukseen Kaavan laadinnan aikana osallisilla on useita tilaisuuksia olla vuorovaikutuksessa kaavoittajan kanssa. Laadittavasta kaavasta kuulutetaan ja tiedotetaan useita...

Ajankohtaista kaavoituksessa

TIEDOTE: Kaavoitustoimisto järjestää Paasisalon ranta-asemakaava-alueen maanomistajille ja asukkaille keskustelutilaisuuden, jossa käydään läpi maaliskuussa tehdyn kyselyn tuloksia sekä...

Kaavoitus

Kaavoituksen tehtävänä on kehittää suunnitelmallisesti siilinjärveläisille laadukasta asuin- ja työpaikkaympäristöä. Tämä tapahtuu hankkimalla, kaavoittamalla ja luovuttamalla...