Hyppää sisältöön

Avainsana: Kaavoitus

Suunnittelutarve- ja poikkeamisluvat

Yleistä suunnittelutarveratkaisuista Suunniteltaessa rakentamista asemakaava-alueen ulkopuolelle (haja-asutusalueelle) tai ranta-alueelle, kannattaa aina selvittää suunnittelutarveratkaisun...

Maankäytön strategiset suunnitelmat

Siilinjärven kunta Maankäyttöpoliittinen ohjelma 2022  Päivitetty ohjelma hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 7.11.2022. Maankäyttöpolitiikalla tarkoitetaan maapolitiikan ja maankäytön...

Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee kerran vuodessa laatia kaavoituskatsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista...

Asemakaavat

Voimassa olevat asemakaavat on julkaistu Siilinjärven karttapalvelussa Uusimpien asemakaavojen kaava-asiakirjoihin voit  tutustua myös täällä. Haapamäki ja Haaparinne, Asemakaava ja...

Yleiskaavat

Etelä-Siilinjärven yleiskaavan muutos Voimaantulopäivä: 16.6.2022. Linkit kaava-aineistoon: Kaavaselostus Vastineraportti Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen ...

Voimassa olevat kaavat

Voimassa olevat asemakaavat on julkaistu Siilinjärven karttapalvelussa Koska karttapalvelun aineisto päivittyy viiveellä uusimmat voimassa olevat asemakaavat löytyvät  voimassa olevat...

Nähtävillä ja vireillä olevat kaavat

RISSALA 1 Asemakaava, asemakaavan muutos ja asemakaavan kumoaminen kaavatunnus 749 7702 Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella osoitetaan valtatie 9 parantamisen tiesuunnittelussa esitetyt...

Osallistuminen ja vuorovaikutus

Vaikuttaminen kaavoitukseen Kaavan laadinnan aikana osallisilla on useita tilaisuuksia olla vuorovaikutuksessa kaavoittajan kanssa. Laadittavasta kaavasta kuulutetaan ja tiedotetaan useita...

Ajankohtaista kaavoituksessa

Etelä-Siilinjärven yleiskaava sekä Haapamäen ja Haaparinteen asemakaava ja asemakaavan muutos tulleet voimaan 16.6.2022. Voimassa olevat yleiskaavat            ja          Voimassa...

Kaavoitus

Kaavoituksen tehtävänä on kehittää suunnitelmallisesti siilinjärveläisille laadukasta asuin- ja työpaikkaympäristöä. Tämä tapahtuu hankkimalla, kaavoittamalla ja luovuttamalla...