Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko

Avainsana: Luonto

Ajankohtaista

Siilinjärven kunnalle on laadittu ilmasto-ohjelma Kestävän energiankäytön, materiaalitehokkuuden ja ilmaston seudullinen toimintasuunnitelma (KESTO) -hankkeessa. Ilmasto-ohjelmassa on asetettu...

Vieraslajit

Vieraslajit ovat lajeja, jotka ovat levinneet luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle ihmisen mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella. Jotkin vieraslajeista menestyvät erityisen...

Luonnonsuojelualueet ja -muistomerkit

Luonnonsuojelualueilla turvataan lajiston ja luontotyyppien monimuotoisuutta. Luonnonsuojelualueilla huolehditaan lisäksi kansallismaiseman, kulttuuriperinnön sekä virkistys- ja retkeilyalueiden...

Kasvillisuus ja eläimistö

Harjut, lehdot ja rehevät vesistöt mahdollistavat monipuolisen kasvillisuuden ja eläimistön Siilinjärvellä. Esimerkiksi Patakukkula-Tarinaharjulla on harjumasmaloa, kangasajuruohoa...

Maa- ja kallioperä

Siilinjärven kunnan alueen kallioperä koostuu arkeeisista (yli 2 500 miljoonaa vuotta) ja paleoproterotsooisista (2 400–1 870 miljoonaa vuotta) kivilajeista. Siilinjärven kallioperän...

Luonto

Siilinjärven luontoa ja maisemaa leimaavat harjut, lehdot ja rehevät vesistöt. Kunnan halki kulkee Suomen pisin yhtenäinen harjujakso. Harjun solmukohdassa on valtakunnalliseen harjujen...