Avainsana: Vammaisten palvelut

Koululaisten iltapäivähoito

Peruskouluikäisten kehitysvammaisten iltapäivähoito on siirtynyt syksyllä 2018 Kasvatus ja opetus / perusopetus / iltapäivätoiminta    

Vammaisten omaishoito

Omaishoidon tuki Omaishoidon tuella tarkoitetaan vammaisen, vanhuksen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla...

Neuvonta ja ohjaus

Vammaispalvelulaki määrittelee ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunta järjestää vammaiselle henkilölle. Sosiaali- ja vammaispalveluiden sosiaalityöntekijät vastaavat...

Kehitysvammapalvelut

Siilinjärven kunnassa tuotetaan kehitysvammaisille kuntalaisille asumispalveluja, päivä- ja työtoimintaa, koululaisten iltapäiväkerhopalveluja ja palveluohjausta. Kaikki uudet...

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vanhusten ja vammaisten henkilöiden sekä vanhus- ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa Siilinjärven kunnassa. Vanhus- ja...

Palveluasuminen

Palveluasuminen on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua vuorokauden eri aikoina jatkuvanluontoisesti ja joka ei ole...

Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Vaikeavammaisella henkilöllä on mahdollisuus saada tukea päivittäistä selviytymistä helpottavien asunnon muutostöiden tekemiseen tai asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankintaan...

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu on subjektiivinen oikeus vaikeavammaiselle henkilölle, jonka tarkoitus on auttaa häntä omien valintojen toteuttamisessa. Henkilökohtaista apua järjestetään...

Liikkuminen ja kuljetuspalvelut

Kuljetuspalvelujen osalta vaikeavammainen on erityisiä liikkumisvaikeuksia omaava henkilö, jolle joukkoliikennevälineiden käyttö tuottaisi kohtuuttomia hankaluuksia. Kuljetuspalvelua...

Neuvonta ja ohjaus

Vammaispalvelulaki määrittelee ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunta järjestää vammaiselle henkilölle. Sosiaali- ja vammaispalveluiden sosiaalityöntekijät vastaavat...
Näytä lisää