Hyppää sisältöön

Avainsana: Vammaisten palvelut

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palveluseteli käytössä vuoden 2020 alusta

Siilinjärven kunta ottaa käyttöön vuoden 2020 alusta henkilökohtaisen avun palvelusetelin. Haemme palvelusetelituottajia henkilökohtaiseen apuun. Lisää tietoa palveluseteleistä...

Koululaisten iltapäivähoito

Peruskouluikäisten kehitysvammaisten iltapäivähoito on siirtynyt syksyllä 2018 Kasvatus ja opetus / perusopetus / iltapäivätoiminta    

Vammaisten omaishoito

Omaishoidon tuki Omaishoidon tuella tarkoitetaan vammaisen, vanhuksen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla...

Neuvonta ja ohjaus

Vammaispalvelulaki määrittelee ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunta järjestää vammaiselle henkilölle. Sosiaali- ja vammaispalveluiden sosiaalityöntekijät vastaavat...

Kehitysvammapalvelut

Siilinjärven kunnassa tuotetaan kehitysvammaisille kuntalaisille asumispalveluja, päivä- ja työtoimintaa ja palveluohjausta. Kaikki uudet kehitysvammaiset ohjautuvat palveluihin...

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vanhusten ja vammaisten henkilöiden sekä vanhus- ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa Siilinjärven kunnassa. Vanhus- ja...

Palveluasuminen

Palveluasuminen on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua vuorokauden eri aikoina jatkuvanluontoisesti ja joka ei ole...

Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Vaikeavammaisella henkilöllä on mahdollisuus saada tukea päivittäistä selviytymistä helpottavien asunnon muutostöiden tekemiseen tai asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankintaan...

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu on subjektiivinen oikeus vaikeavammaiselle henkilölle, jonka tarkoitus on auttaa häntä omien valintojen toteuttamisessa. Henkilökohtaista apua järjestetään...

Liikkuminen ja kuljetuspalvelut

Kuljetuspalvelujen osalta vaikeavammainen on erityisiä liikkumisvaikeuksia omaava henkilö, jolle joukkoliikennevälineiden käyttö tuottaisi kohtuuttomia hankaluuksia. Kuljetuspalvelua...
Näytä lisää