Avainsana: Vesihuolto

Vapautus liittämisvelvollisuudesta

Vesihuoltolain mukaan pääsääntö on, että kiinteistö liitetään vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriin, kun kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Taajaman...

Verkostopaineet

Verkostopaineet Siilinjärven kunnan vesijohtoverkosto koostuu kirkonkylän ja Toivala-Vuorela -alueen painepiireistä. Painepiirit on yhdistetty toisiinsa yhdysvesijohdolla. Painepiirien...

Käyttöveden käsittely ja laatutiedot

Käyttöveden käsittely ja laatutiedot Vesilaitoksen toimittama käyttövesi on pohjavettä. Vesi otetaan kolmesta pohjavedenottamosta, joiden raakaveden laatu vaihtelee ottamokohtaisesti. ...

Vesihuollon taksat

Perittävien maksujen suuruus selviää teknisen lautakunnan vahvistamasta taksasta. Vesihuoltolaitoksen tavoitteena ei ole tuottaa voittoa, vaan vesi- ja viemärilaitoksen maksujen...

Liittymismaksut

Liittymismaksu on kerrosalaperusteinen ja perustuu rakennus-tyypistä riippuen joko toteutuvaan tai rakennuspaikalle sallittuun kerrosalaan ja tontin pinta-alaan. Tonttijohdon rakentamismaksu...

Laskutusaikataulu

Siilinjärven kunnan vesilaitos lähettää vuodessa kolme arviolaskua ja yhden tasauslaskun. Arviolaskut: Arvio ajalle Eräpäivä 1.tammikuuta - 31.maaliskuuta 31.maaliskuuta ...

E-lasku ja suoramaksu

E-laskua käyttäessäsi vesilaskusi saapuu suoraan verkkopankkiisi, eikä lasku katoa postissa tai unohdu maksamatta muun postin sekaan. E-laskussa maksutiedot ovat valmiina, joten vältyt...

Yhteystiedot ja laskutus

Vesihuollon yhteystiedot Ari Kainulainen tekninen johtaja ari.kainulainen@siilinjarvi.fi 044 740 1501 Risto Pitkänen vesihuoltopäälikkö risto.pitkanen@siilinjarvi.fi 044...

Vesiosuuskunnat

Vesihuoltolaitokselle vahvistetulla toiminta-alueella sijaitsevalla kiinteistöllä on liittämisvelvollisuus ja liittämisoikeus laitoksen verkostoon. Liittämisvelvollisuuteen liittyvistä...

Vesimittarin lukema

Vesimittarilukeman ilmoituskortti lähetetään sinulle lokakuun keskellä. Lukema täytyy ilmoittaa 15.marraskuuta mennessä. Lukeman voit ilmoittaa saamasi lukemakortilla, soittamalla 044 740...
Näytä lisää