Hyppää sisältöön

Avainsana: Ympäristö ja luonto

Ekotukitoiminta

Siilinjärven kunnassa on aloitettu ekotukitoiminta kevään 2022 aikana. Ekotukitoiminnan on tarkoitus koskea mahdollisimman kattavasti koko kunnan henkilöstöä (pois lukien hyvinvointialueelle...

Ajankohtaista

Ilmanlaatua mitataan vuonna 2022 kirkonkylällä keskuskorttelissa sekä Yaran kaivosalueen ympäristössä Kuuslahdessa ja Mustin pohjoispuolella. Mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti...

Ympäristönsuojelun ohjelmat ja suunnitelmat

Ympäristönsuojelussa on lakiin perustuen laadittava valvontasuunnitelma ja -ohjelma. Meluntorjunnan toimintasuunnitelma koskee muun muassa yli 100 000 asukkaan väestökeskittymistä, joita...

Ympäristön tila

Ympäristön tilaa koskevaa tietoa saadaan muun muassa Suomen ympäristökeskuksen, Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tarkkailusta...

Ympäristönsuojelun valvonta

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviä ovat laillisuusvalvonta ja yleisen edun valvonta ympäristöasioissa. Siilinjärven kunnassa niistä vastaa viranomaislautakunta. Käytännössä...

Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan luvanvaraisuudesta ja ilmoitusvelvollisuudesta säädetään ympäristönsuojelulaissa. Maa-ainesten oton luvanvaraisuudesta säädetään...

Luonto

Siilinjärven luontoa ja maisemaa leimaavat harjut, lehdot ja rehevät vesistöt. Kunnan halki kulkee Suomen pisin yhtenäinen harjujakso. Harjun solmukohdassa on valtakunnalliseen harjujen...

Ympäristö ja luonto

Ympäristönsuojelun tavoitteena on hyvä ympäristön tila ja ekologisesti kestävä kehitys. Keinoina ovat lainsäädäntö, taloudellinen ohjaus, erilaiset vapaaehtoiset ohjauskeinot sekä...