Hyppää sisältöön

Avainsana: Ympäristön tila

Maaperän pilaantuminen

Pilaantuneilla maa-alueilla tarkoitetaan sellaisia alueita, joissa on ihmisen toiminnan seurauksena haitallisia aineita. Niistä voi aiheutua haitta tai merkittävä riski ympäristölle tai...

Vesistöjen kunnostus ja hoito

Järvien rehevöityminen aiheuttaa rantojen umpeenkasvua, sinileväkukintoja, verkkojen limoittumista, happikatoa ja kalakuolemia. Rehevöityminen on pääasiassa seurausta ravinteiden...

Vesistöt

Siilinjärven kunnan pinta-alasta on 21,6 % vettä, mikä on hieman enemmän kuin Pohjois-Savossa keskimäärin. Siilinjärvellä on 126 järveä. Pohjois-Savon järvipinta-alasta lähes 90 % on...

Pohjavedet

Siilinjärven kunnan alueella sijaitsee laajoja pohjavesialueita. Pääosa pohjavesivaroista on kunnan kautta kulkevassa Suomen pisimmässä harjujaksossa. Vedenhankintaa varten tärkeät...

Melu

Siilinjärvellä valta- ja kantatiet, rautatiet sekä siviili- ja sotilasilmailua palveleva Kuopion lentokenttä ovat merkittävimmät melun aiheuttajat. Tie- ja raideliikenteen sekä lentomelun...

Ilmanlaatu

Siilinjärven ilmanlaatuun vaikuttavat pääasiassa liikenteen ja Yara Suomi Oy Siilinjärven toimipaikan päästöt. Ilmanlaatuun vaikuttavat myös lämpökeskusten päästöt ja puun poltto...

Ympäristön tila

Ympäristön tilaa koskevaa tietoa saadaan muun muassa Suomen ympäristökeskuksen, Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tarkkailusta...