Hyppää sisältöön

Avainsana: Ympäristönsuojelun ohjelmat ja suunnitelmat

Pohjavesien suojelusuunnitelmat

Siilinjärven kunnanvaltuusto on 17.12.2012 hyväksynyt Siilinjärven pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat. Suunnitelmissa esitetään pohjavesialueiden hydrogeologiset ominaisuudet, pohjavettä...

Vesienhoitosuunnitelma ja vesienhoidon toimenpideohjelma

Vesien hoidosta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa (vesienhoitolaki). Vesienhoidon tavoitteena on parantaa ja ennallistaa jokia, järviä,  pohjavesiä...

Valvontasuunnitelma ja -ohjelma

Siilinjärven viranomaislautakunta on laatinut ympäristönsuojelun säännöllisestä valvonnasta  ympäristönsuojelulain 168 §:n mukaisen valvontasuunnitelman vuosille 2018 - 2020...

Ympäristönsuojelun ohjelmat ja suunnitelmat

Ympäristönsuojelussa on lakiin perustuen laadittava valvontasuunnitelma ja -ohjelma. Meluntorjunnan toimintasuunnitelma koskee muun muassa yli 100 000 asukkaan väestökeskittymistä, joita...