Hyppää sisältöön

Avainsana: Ympäristönsuojelun valvonta

Ympäristönsuojelumääräykset

Kunta voi antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia, paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä...

Muu valvonta

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo muun muassa jätelain nojalla roskaantumista, jätehuoltomääräysten noudattamista ja kiinteistöjen liittymistä kunnan järjestämään...

Vesiasioiden valvonta

Vesilain valvonnasta vastaavat yhdessä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Siilinjärvellä vesilain mukaisia asioita valvoo...

Jätehuollon valvonta

Viranomaislautakunta ja ympäristönsuojelun viranhaltijat valvovat jätelain  ja sen nojalla annettujen määräysten noudattamista. Jätehuollon valvontaan kuuluu muun muassa jätteiden...

Säännöllinen valvonta

Ympäristönsuojelulain mukaan valvontaviranomaisen on järjestettävä ympäristönsuojelulain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten valvonta niin, että se on laadukasta...

Ympäristönsuojelun valvonta

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviä ovat laillisuusvalvonta ja yleisen edun valvonta ympäristöasioissa. Siilinjärven kunnassa niistä vastaa viranomaislautakunta. Käytännössä...