Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Ahmonlammen rehevyyden vähentäminen fosforia sitomalla

6.9.2019

Siilinjärven kunnalle on myönnetty lupa Ahmon sedimentistä vapautuvan fosforin sitomiseen. Käsittelyn tavoitteena on vähentää leväkukintoja ja parantaa näin lammen virkistyskäyttöarvoa. Käsittely on tarkoitus toteuttaa syyskuun lopussa, valitusajan päättyessä 16.9.2019. Käsittely kohdentuu lammen eteläpäähän, ns. myllyn pään syvänteeseen.

Fosforin sitominen toteutetaan lantaanimetallia sisältävällä Phoslock- kemikaalilla. Aine koostuu pääasiassa bentoniittisavesta (95 %), johon valmistusvaiheessa sidottu lantaanimetalli reagoi vedessä liukoisessa muodossa olevan fosforin kanssa, muodostaen hyvin heikosti liukenevan lantaanifosfori -yhdisteen. Phoslockia on käytetty vesistökunnostuksissa jo noin 15 vuoden ajan. Suomessa käsittelyjä on kuitenkin tehty vasta muutamia.

Veden happipitoisuus ei vaikuta käsittelyn onnistumiseen eikä vaikutuksen pysyvyyteen, kuten rautapohjaisten kemikaalien kohdalla. Käsittely ei vaikuta veden pH-tasoon eikä sähkönjohtavuuteen. Phoslockin sisältämän lantaanilla ei olemassa olevien tutkimusten perusteella arvioida aiheuttavan haitallisia vaikutuksia vesieliöstölle.

Käsittely savimaisella aineella aiheuttaa veden samentumista. Samentumishaittoja pyritään vähentämään kohdistamalla käsittely alusveteen ja rajaamalla käsittelyalue pressuseinämällä. Samentumishaittoja arvioidaan esiintyvän noin viikon verran käsittelyn jälkeen, mutta tuulisten olosuhteiden vallitessa samentumaa voi esiintyä pidempäänkin.

Kemikaalilla käsiteltävän lammen eteläpään käyttöä tulee välttää käsittelyn aikana ja noin viikko käsittelyn jälkeen.

Käsittelyn vaikutuksia Ahmonlammen ja läheisen Hakkaralan vedenottamon vedenlaatuun seurataan luvassa esitetyn tarkkailuohjelman mukaisesti. Lisäksi kaloista tullaan ottamaan lantaaninäyte ennen ja jälkeen käsittelyn.

Yhteyshenkilöt

Siilinjärven kunta
Tekniset palvelut
kunnanpuutarhuri
Sari Riekkinen
044 740 1520.

Vesi-Eko Oy Water-Eco Ltd
Erkki Saarijärvi
044-2798603.