Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Yksityinen varhaiskasvatus ja palveluseteli

Varhaiskasvatuksen palveluseteli

Vanhempainrahakauden jälkeen perheet voivat hoitaa itse lastaan omassa kodissa tai valita lapselleen kunnallisen tai yksityisen varhaiskasvatuksen.

Perhe voi itse hakeutua tai heitä voidaan palveluohjauksesta ohjata yksityiseen varhaiskasvatuksen piiriin sellaisiin päiväkoteihin, jotka on kunta on hyväksynyt palvelusetelituottajiksi.

Kun yksityinen päiväkoti on myöntänyt teille varhaiskasvatuspaikan, täyttäkää sähköinen palvelusetelihakemus.

Tee tästä palvelusetelihakemus

Palvelusetelin sääntökirja 2022

Huoltajien tulotiedot tulee toimittaa omavastuun määrittämistä varten viimeistään sen kuukauden aikana, jolloin lapsen varhaiskasvatus alkaa yksityisessä varhaiskasvatuspaikassa. Suosittelemme toimittamaan tulotiedot tarvittavine liitteineen/hyväksymään korkeimman omavastuun sähköisen asioinnin kautta. Vaihtoehtoisesti huoltaja voi antaa sähköpostilla suostumuksen tulorekisterin etuus- ja palkkatietojen käyttämiseen omavastuun määrittämistä varten. Tuloselvitysten toimittamisesta saa lisätietoja varhaiskasvatuksen palvelusihteereiltä sekä tästä liitteestä.

Sähköinen asiointi (suomi.fi -tunnistautuminen)

Perheen asiakasmaksu yksityisessä varhaiskasvatuksessa on samansuuruinen kuin kunnallinen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Mikäli palveluntuottajan perimä hinta on palvelusetelin enimmäisarvoa korkeampi, jää perheen maksettavaksi palvelusetelin arvon ja palveluntuottajan määrittämän palveluhinnan erotus.  Palveluseteli ei kata kuluja mikäli palveluntuottaja kerää maksua esim. retkikulujen kattamiseksi.

Varhaiskasvatuksen palvelusihteereiden yhteystiedot:
Anne Pelkonen
044 740 1615
anne.pelkonen@siilinjarvi.fi

Niina Raatikainen
044 740 1973
niina.raatikainen@siilinjarvi.fi

Kunnan hyväksymät palveluntuottajat palvelusetelillä

Siilinjärvi:

Touhula Pyöreenlahti
Pyöreälahdentie 1-3
70900 Toivala
050 477 5271
matias.kauppinen@touhula.fi

Touhula Siilinjärvi
Risulantie 1
71800 Siilinjärvi
050 477 5271
matias.kauppinen@touhula.fi

Norlandia Poukama
Honkarannantie 3
71850 Siilinjärvi
010 836 7354
tuulia.hamalainen@norlandia.com

Pilke musiikkipäiväkoti Nuotti
Silkkiuikuntie 1
71800 Siilinjärvi
040 619 5857
maiju.kauppinen@pilkepaivakodit.fi

Pikku Tiitiäinen Oy
Tiia Väisänen
Vuorela
044 972 0821
tiitiainen01@outlook.com

Yksityinen perhepäivähoito Piia Savila
Siilinjärvi
040 5647380
pph.savila@hotmail.com

Yksityinen perhepäivähoito Hanna Rossinen
Leppäkaarre
040 763 2425
hannamaijarossinen@gmail.com

Yksityinen perhepäivähoito Jenni Väyrynen
Siilinjärvi
045 162 0302
yksityinenpph.jenni@gmail.com

Kuopio:

Norlandia Pouta
Koivuahonpolku  2
70260 Kuopio
010 4114590

Kuopion Kristillisen päiväkodin ja koulun kannatusyhdistys
Neulamäentie 26A
70150 Kuopio
044 256 6772

The English Kindergarden of Kuopio – Kuopion englantilainen leikkikoulu
Tulliportinkatu 37 H
70110 Kuopio
044 767 5057

Yksityisen hoidon tuki ja siihen liittyvä kuntalisä

Kotona tapahtuvaa tai yksityisesti järjestettyä hoitoa tuetaan kotihoidon tuella tai yksityisen hoidon tuella ia  siihen liittyvällä kuntalisällä.

Yksityisen hoidon tuki on kuntien rahoittama ja KELA:n maksama tuki perheelle, jonka alle kouluikäistä lasta hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityinen päivähoidon tuottaja. KELA maksaa tuen suoraan palvelun tuottajalle.

Lue lisää hoitajan palkkaamisesta KELA:n sivuilta

Lue lisää yksityisen hoidon tuesta KELA:n sivuilta

Lisätietoja antavat varhaiskasvatuksen palvelusihteerit Anne Pelkonen, 044 740 1615 ja Niina Raatikainen, 044 740 1973

Yksityinen perhepäivähoito kuntalisällä

Yksityisenä perhepäivähoitajana toimivan on varhaiskasvastuslain mukaan tehtävä ilmoitus hoitajaksi ryhtyessään kunnan valvoville viranomaisille.
Kuntalisä koskee vain siilinjärveläisperheitä.

Yksityiset perhepäivähoitajat Siilinjärvellä:
Nimi Puhelinnumero Alue
Eija Eld 040 573 8226 Aappola
Mirja Kurikka 044 560 0523 Kasurila
Pirita Paarnio-Nupponen 040 825 2205 Räisälä

Yksityisen hoidon tuen kuntalisähakemus

Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta

Kunnalla on lakisääteinen velvollisuus hyväksyä, ohjata ja valvoa kunnan alueella tuotettua yksityistä varhaiskasvatusta (VKL 10 §; VKL 28 §; YksSosL 34 §). Palvelusetelin ja kuntalisän maksamisen edellytyksenä on, että kunta on hyväksynyt varhaiskasvatuksen tuottajan. Kunnan tulee varmistaa, että palveluntuottajat täyttävät toiminnalle asetetut edellytykset ja vaatimukset. Aluehallintovirasto valvoo kuntien toimintaa ja edellyttää, että kunnissa on toimivat rakenteet, riittävä osaaminen sekä resurssit yksityisten palvelujen lakisääteiseen ohjaukseen, neuvontaan ja valvontaan.

Varhaiskasvatuksessa kelpoisen henkilöstön määrä sekä tilojen suunnittelu ja käyttö tulee järjestää siten, että varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet voidaan savuttaa (VKL 5 §; VKL 5 a §). Päiväkotien ja ryhmäperhepäiväkotien tiloja valvotaan samoilla periaatteilla kuin kunnallisia yksiköitä.

Varhaiskasvatuksessa henkilöstön kelpoisuusvaatimukset sekä lasten ja aikuisten väliset suhdeluvut ovat keskeisiä. Kelpoisuusvaatimuksista säädetään varhaiskasvatuslaissa ja – asetuksessa. (VKL540/2018 luku 6, asetus 753/2018)

Siilinjärven kunnan yksityisestä varhaiskasvatuksesta vastaava viranomainen tekee vuosittain ohjaus- ja valvontakäynnin kaikkiin kunnan alueella toimiviin yksityisiin päiväkoteihin, ryhmäperhepäiväkoteihin ja perhepäivähoitoon yhdessä palveluntuottajan kanssa sopien. Käynnin aikana tuottajan kanssa käydään läpi toiminnan kannalta merkityksellisiä asioita ja täytetään yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta-asiakirja. Sovittaessa valvontakäynnistä on samalla sovittu myös keskusteltavat ja tarkastettavat asiakirjat ja kohteet ko. käynnillä. Valvonta-asiakirjaan kirjataan myös tarkistetut kohteet ja mahdolliset yhteisesti sovitut jatkotoimenpiteet.